Zoek de verschillen tussen de vier economische bachelors

Veel scholieren vinden het verschil tussen opleidingen als Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, International Business Administration (IBA) en Econometrie & Operationele Research (OR) niet altijd even duidelijk. Het is dan ook moeilijk kiezen tussen de vier.

Economie en Bedrijfseconomie
Deze opleiding is breed opgezet, maar stelt de economische wetenschap centraal: je ontdekt verschillende kennisgebieden binnen economie, variërend van algemene economie tot bedrijfseconomie en van ruimtelijke economie tot ontwikkelingseconomie. Dat betekent dat je niet alleen macro-economische vraagstukken bestudeert maar ook hoe ondernemingen georganiseerd zijn en hoe fusies en overnames plaatsvinden. Wiskunde is belangrijk binnen de opleiding en komt bij diverse vakken terug.

Econometrie en Operationele Research
Binnen deze bachelor leer je hoe je economische en bedrijfseconomische problemen met wiskundige en statistische modellen en methoden kunt analyseren en oplossen. Wiskunde en statistiek spelen bij deze opleiding een leidende rol. Dit is wezenlijk anders dan bij de andere SBE-bachelors. De opleiding is verder breed van opzet, zodat studenten hun eigen interesses verder kunnen ontwikkelen. Econometrie is dus een brede opleiding, en econometristen komen overal terecht, in het bedrijfsleven, in de financiële sector, bij de overheid en binnen de universiteit.

Bedrijfskunde
Deze bachelor maakt gebruik van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines (bijvoorbeeld economie, sociale wetenschappen en psychologie) bij het oplossen van praktijkproblemen. Bedrijfskunde richt zich op processen binnen organisaties en onderzoekt bijvoorbeeld hoe andere mensen reageren op veranderingen. Als bedrijfskundige ben je meer een generalist en zet je specialisten (zoals economen en econometristen) in bij de oplossing van vraagstukken. Wiskunde is eveneens belangrijk in de opleiding en kwantitatieve vaardigheden komen bij veel vakken terug.

International Business Administration (IBA)
IBA vormt de internationale variant van Bedrijfskunde. Het onderwijs wordt in het Engels gegeven en de nadruk binnen deze opleiding ligt op het internationale perspectief. Je wordt geleerd om over grenzen heen te kijken en je bestudeert bijvoorbeeld Europees Recht en virtuele netwerken. Het internationale karakter van de opleiding vind je ook terug in een mix van internationale en Nederlandse studenten.

Philosophy, Politics and Economics (PPE) 
Deze opleiding is internationaal georiënteerd en volledig in het Engels. Je leert complexe maatschappelijke vraagstukken analyseren vanuit een geïntegreerd perspectief. Economie leert je de welvaartseffecten van verschillende oplossingen in kaart te brengen. De politicologie helpt je te begrijpen hoe besluitvormingsprocessen verlopen en welke institutionele structuren daarbij van belang zijn. De filosofie, tenslotte, geeft je inzicht in de ethische en wetenschapsfilosofische aspecten van de verschillende vraagstukken.