Showcase KLM

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM werd op 7 oktober 1919 opgericht voor Nederland en haar toenmalige ‘koloniën’. KLM is vandaag de dag de oudste luchtvaartmaatschappij die nog onder haar oorspronkelijke naam opereert. Sinds de fusie in 2004 maakt KLM deel uit van de AIR FRANCE -KLM groep. KLM vormt de kern van de KLM Groep. Onderdeel van die groep zijn ook de 100 procent dochters KLM Cityhopper, transavia.com en Martinair.

De KLM is een goed voorbeeld van waar je zowel als (internationaal) bedrijfskundige, econoom of als econometrist goed aan de slag zou kunnen na de opleiding.

Als bedrijfskundige leer je bijvoorbeeld snel te schakelen tussen zeer diverse onderwerpen en disciplines, zonder de samenhang en structuur uit het oog te verliezen. Veel bedrijfskundigen zijn vanwege deze achtergrond werkzaam als organisatieadviseur. Ook in een organisatie als KLM is een bedrijfskundige dus goed inzetbaar. Je kunt je bezighouden met de strategie, oftewel de richting waar KLM naartoe gaat in de toekomst. Ook kun je als bedrijfskundige betrokken zijn bij communicatie- en automatiseringssystemen, aangezien technologie ook een van de disciplines is binnen de bedrijfskunde. Bij strategiebepaling of bij de selectie van een automatiseringssysteem moet je rekening houden met alle randvoorwaarden van de verschillende organisatieonderdelen. Denk aan bijvoorbeeld marketing, personeelzaken en de financiële administratie. Het analytisch denken van een bedrijfskundige komt daar goed van pas.

Ook voor economen zijn er bij KLM verschillende mogelijkheden. De macro-economische factoren van de vliegtuigsector moeten continue worden geanalyseerd. Welke allianties of samenwerkingsverbanden kunnen we aangaan? Of moeten we overgaan tot een overname?  Sinds 2004 maakt KLM deel uit van AIR FRANCE- KLM, het begeleiden en ondersteunen van een dergelijk proces is een voorbeeld van wat een econoom kan doen. Ook op financieel gebied en binnen de marketing zijn economen belangrijk. Denk het aan opmaken van de jaarrekening , het controleren van de financiële prestaties van bedrijfsonderdelen of welke marketing strategie moet in gang gezet worden om de concurrentie aan te gaan met prijsvechters? Een voorbeeld hiervan is dochteronderneming transavia.com. Meedoen en meedenken in deze vraagstukken vallen onder het vakgebied van de econoom.

Met de afgeronde opleiding econometrie zou je je bij KLM bezig kunnen houden met het ontwikkelen van het meest effectieve vluchtplan aan de hand van wiskundige modellen. Het vliegverkeer moet zo gepland zijn dat er met zo min mogelijk kosten en in een zo kort mogelijke tijd reizigers en cargo wereldwijd vervoerd kunnen worden. Samengevat: econometristen kunnen complexe beslissingsproblemen binnen bedrijven van getalsmatige aard oplossen met behulp van toegepaste wiskunde en informatie- en computertechnologie.

In een internationale organisatie als KLM kan je uiteraard ook goed terecht met een International Business Administration (IBA) diploma. De werkzaamheden komen redelijk overeen met die van een bedrijfskundige, maar zijn toch meer internationaal gericht. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van allianties binnen het KLM Skyteam, waarin diverse luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk optrekken om  meer locaties efficiënt en snel te kunnen bereiken. Deze allianties betekenen echter wel dat je te maken hebt met verschillende culturen en manieren van werken. Met een IBA- diploma ben je in staat adviezen te geven over dit soort kwesties. Kortom de expertise van een bedrijfskundige, maar dan in een internationale setting.

Als PPE afgestudeerde kijk je naar KLM met speciale aandacht voor de bredere maatschappelijke context waarin het bedrijf opereert. Hoe kan er bijvoorbeeld een afweging worden gemaakt tussen de belangen van KLM als bedrijf, het belang van de direct omwonenden die geluidsoverlast ervaren en het belang van de burger bij een nationale luchtvaartsector die bijdraagt aan de welvaart van het land? En hoe voorkomen we dat hier eindeloos over gedebatteerd wordt zonder tot concrete oplossingen te komen? Een PPE-er kan in dienst van KLM direct betrokken zijn bij de strategische besluitvorming van het bedrijf, maar ook is het mogelijk dat afgestudeerden een rol spelen als journalist, beleidsmaker of politicus.