Contractonderwijs

luchtfoto_VU_en_Zuidas

De School of Business and Economics biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om via contractonderwijs vakken van Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde in het bachelor- of masterprogramma te volgen. De vakken van het bachelorprogramma International Business Administration staan niet open voor contractonderwijs.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen en met de gevraagde bijlagen per email terug te sturen naar het op het formulier vermelde (email)adres. Direct na ontvangst van de inschrijving zal de factuur worden gestuurd.

De vakken
Informatie over de vakken kunt u vinden in de studiegidsen op onze website, informatie over de jaarindeling en het rooster kunt u terug vinden via deze website.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met studiesecretariaat.sbe@vu.nl.