Contractonderwijs

luchtfoto_VU_en_Zuidas

De School of Business and Economics biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om via contractonderwijs vakken van Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde in het bachelor- of masterprogramma te volgen. De vakken van het bachelorprogramma International Business Administration staan niet open voor contractonderwijs.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen en met de gevraagde bijlagen per email terug te sturen naar het op het formulier vermelde (email)adres. Direct na ontvangst van de inschrijving zal de factuur worden gestuurd.

De vakken

Informatie over de vakken kunt u vinden in de studiegidsen op onze website, informatie over de jaarindeling en het rooster kunt u terug vinden via deze website

Contractonderwijs Ruimtelijke economie

De Engelstalige masteropleiding Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) biedt een geïntegreerde visie op ruimtelijke, transport- en milieuthema's vanuit economisch perspectief. Professionals kunnen losse kernvakken uit dit masterprogramma volgen. De vakken van STREEM richten zich op de economische analyse van problemen waarin ruimte, vervoer en milieu een belangrijke rol spelen.

Meer informatie: Contractonderwijs Spatial Economics

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met studiesecretariaat.sbe@vu.nl