Contractonderwijs

luchtfoto_VU_en_Zuidas

De School of Business and Economics biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om via contractonderwijs vakken van onze bachelor- of masterprogramma te behalen. Bij succesvol afronden ontvang je hiervoor een certificaat.

De vakken
Informatie over de vakken kunt u vinden in de studiegids, informatie over de jaarindeling en het rooster kunt u terug vinden via deze website.

Onderwijs
Contractstudenten volgen samen met reguliere studenten het onderwijs en leggen (eventueel) het afsluitende tentamen af. De colleges vinden met name overdag plaats.

Aanbod
Scripties, stages en vakken uit het vaardighedenonderwijs (Academische vaardigheden, Taaltoets) kunnen niet worden gevolgd door contractstudenten.

Kosten
De kosten bedragen € 100,- per studiepunt en je ontvangt een factuur voor de vakken die je wilt volgen De toegezonden factuur dient te worden voldaan voordat je kunt starten met de vakken. Wil je stoppen met de vakken kan er geen restitutie worden gegeven. Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen. Er wordt automatisch een factuur gestuurd voor de vakken. Doe je vakken in verschillende periodes en wil je de kosten spreiden, dan kun je ervoor kiezen om je iedere periode opnieuw aan te melden voor de gewenste vakken. In de kosten zijn inbegrepen: deelname aan colleges, begeleiding van een docent, gebruik van computerfaciliteiten, het afleggen van een tentamen, deeltentamens of hertentamen(s) leidend tot één eindresultaat en ontvangst van een deelnamecertificaat.

Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant het vak in een nieuw jaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contract met bijbehorende kosten te worden opgemaakt. Annuleren kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het vak. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Aanmelden contractonderwijs
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen en met de gevraagde bijlagen per email terug te sturen naar het op het formulier vermelde (email)adres. Na ontvangst van de inschrijving zal de factuur worden gestuurd.

Aanmeldtermijnen

Periode
Aanmelden vanaf
Uiterste aanmelddatum
Periode 1
31 aug t/m 23 okt 2020
15 jul 2020
28 aug 2020
Periode 2
26 okt t/m 18 dec 2020
15 jul 2020
8 okt 2020
Periode 3
4 jan t/m 29 jan 2021
15 jul 2020
17 dec 2020
Periode 4
1 feb t/m 26 mrt 2021
2 dec 2020
14 jan 2021
Periode 5
29 mrt t/m 28 mei 2021
2 dec 2020
11 mrt 2021
Periode 6
31 mei t/m 25 jun 2021
2 dec 2020
13 mei 2021
Semester 1: periodes 1, 2 en 3
Semester 2: periode 4, 5 en 6


Toelatingseisen


U dient in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s
1e bachelorjaar
VWO-diploma

Propedeusediploma HBO

Doctoraaldiploma

Bachelordiploma

Masterdiploma
2e bachelorjaar
3e bachelorjaar
Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat u voor bepaalde vakken, naast de hierboven genoemde diploma’s, moet beschikken over voorkennis van het vak (entreevoorwaarden). Zie hiervoor de studiegids. Bent u alleen in het bezit van een HBO propedeuse diploma dan is het niet mogelijk om vakken uit het tweede en derde bachelorjaar te volgen.
masteropleiding
Deelnemers aan mastercursussen moeten in het bezit zijn van een relevant bachelor- of masterdiploma

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met toelating.sbe@vu.nl