Organisatie

Vakkundige leiding en organisatie
Een toonaangevend curatorium van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid, (openbare) accountantskantoren en de universiteit houdt toezicht op de kwaliteit en actualiteit van de opleiding Accountancy. De leden van het curatorium zijn:

 • Drs. P. Bommel RA (voorzitter)
  voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
 • Drs. J. Hetebrij RA
  Partner EY Accountants
 • Dr. E.M.A. van Schoten RA
  secretaris Algemene Rekenkamer
 • Drs. M. de Ridder RA
  Directievoorzitter PwC Accountants NV
 • Drs. A.A. Steenbergen RA
  CFO ING Nederland
 • Prof.dr.W.F.C. Verschoor
  Hoogleraar Finance

De VU-opleiding tot RA wordt georganiseerd door de vakgroep Accountancy met als voorzitter Prof. dr. mr. F. van der Wel RA. De leden van de vakgroep zijn:

 • Drs. A.S. Bosch
  Secretaris Examencommissie PGO Accountancy, Partner V&A
 • Prof. dr. R.J.M. Dassen RA 
  hoogleraar Auditing 
  Global managing director Clients, Services and Talent Deloitte Touche Tohmatsu
 • Drs. E.R. Capitain RA 
  coördinator Externe Verslaggeving 
  zelfstandig gevestigd bestuursadviseur
 • J. Droogsma MSc RA 
  coördinator Bestuurlijk Informatieverzorging 
  accountant bij ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Prof. dr. P.W.A. Eimers RA 
  hoogleraar Auditing 
  partner PWC 
  voorzitter Adviescollege Beroepsreglementering NBA
 • Drs. R.M. Horstmanshoff 
  studentencoach
 • Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA 
  hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging 
  managing director Tacstone Capital
 • G. Wirz-Wagenaar 
  hoofd secretariaat 
 • Prof. mr. dr. F. van der Wel RA
  voorzitter opleidingsbestuur
  hoogleraar Externe Verslaggeving
  Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer
  voorzitter Signaleringsraad NBA
 • Prof. dr. P. Wallage RA
  hoogleraar Auditing
 • Dhr. J.J.van Zutphen  RA
  Coördinator Financial Auditing
  Zelfstandig gevestigd Finance Professional