Profiel

Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten, ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd, wordt door steeds meer organisaties onderkend als strategische competentie. Business analytics en data science staan hoog op de managementagenda en organisaties voorzien dat de komende jaren de behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten aanzienlijk zal toenemen. Om in deze behoefte aan kennis en vaardigheden te voorzien heeft de Vrije Universiteit Amsterdam (het Amsterdam Center for Business Analytics - ACBA) een postacademische opleiding (PGO) ‘Business Analytics & Data Science’ ontwikkeld. Deze opleiding is gebaseerd op modules die in de bestaande Business Analytics (bedrijfskunde, wiskunde en informatica bachelor- en master-)programma’s van de Vrije Universiteit worden gegeven. Dit is een programma dat al meer dan 20 jaar succesvol aan de Vrije Universiteit wordt gegeven. Deze PGO biedt dus een generieke basis voor iedereen die zich verder op het gebied van business analytics en data science wil ontwikkelen. De opleiding heeft ten doel om studenten af te leveren die als ‘data scientist’ kunnen functioneren, maar ook als dragers van een op business analytics georiënteerde organisatiecultuur.

Het curriculum is gebaseerd op de kernelementen die in iedere business analytics-oplossing kunnen worden onderscheiden en zijn weergegeven in onderstaand figuur. 


Afbeelding Schema

     

Belangrijk is dat de opleiding uitgaat van een integrale benadering die zich niet beperkt tot de elementen ‘decision maker’, ‘data & technology’ en ‘models’, maar ook aandacht besteedt aan het ontwikkelen van een op business analytics georiënteerde organisatie. Dit impliceert dat naast aandacht voor advanced analytics (advanced statistical methods, predictive modeling, optimization) en computer sciences (machine learning, data mining, high performance computing), ook de bedrijfskundige context waarin modellen worden toegepast een belangrijke plaats in het curriculum heeft.

Het programma wordt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam vormgegeven.