Collegedagen & studiebelasting

De opleiding start in september en duurt één jaar. Zij bestaat uit collegedagen op de VU in Amsterdam, in principe elke vrijdag van 9:30-16:30u. De voorbereidingstijd voor elke collegedag bestaat uit 8 tot 12 uur zelfstudie.

Opzet

Op de collegedagen wordt een combinatie aangeboden van hoorcolleges, werkcolleges, interactieve werkvormen en tutorials. De collegedagen worden verzorgd door ervaren docenten uit de relevante gebieden. Daar de groep studenten een gemêleerd gezelschap is met verschillende expertises, achtergronden en functies in diverse werkvelden, wordt interactie en ‘kruisbestuiving’ tussen de studenten ook nadrukkelijk gestimuleerd.

Studenten die succesvol aan de opleiding hebben deelgenomen ontvangen na afloop een certificaat. Voor studenten die dat wensen bereidt het programma voor op het INFORMS-examen Certified Analytics Professional.