Inschrijving en kosten

Inschrijving en betaling vinden in principe plaats per cursusjaar. De kosten van de opleiding bedragen € 4750 voor CFA Level I, € 4750 voor CFA Level II en € 4000 voor CFA level III. De bedragen zijn inclusief lesmaterialen, verblijfskosten tijdens de driedaagse trainingssessie en de Schweser materialen.

De kandidaat dient zichzelf aan te melden voor het CFA examen. Dit kan zeer eenvoudig online plaatsvinden via de website van het CFA Institute (http://www.cfainstitute.org/). Kandidaten ontvangen zeer spoedig na inschrijving voor het examen en de betaling de bijbehorende verplichte literatuur. Bij tijdige inschrijving bedroegen de kosten voor het 2017 examen $ 450 voor ‘enrolment fee' (dit bedrag is eenmalig) en $ 650 voor ‘exam fee'.

Voor het eerstvolgende cursusjaar aan de Vrije Universiteit kunt u zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier (PDF).

Voor inschrijving voor CFA level I dienen alle bescheiden vóór 1 augustus binnen te zijn bij het secretariaat van de opleiding. Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Indien dit door de cursusleiding noodzakelijk wordt geacht, zal vervolgens op korte termijn nog een toelatingsgesprek worden vastgelegd. In de loop van augustus wordt besloten over definitieve toelating.

Voor CFA level II kunt u zich inschrijven tot 15 september en voor level III tot 15 november.

Uw inschrijfformulier kunt u sturen naar:
E. Erbé
Vrije Universiteit SBE
VU CFA programma
Kamer 6A55
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

of mailen naar: pgo.im@feweb.vu.nl

Informatie
Voor nadere inlichtingen omtrent inschrijving kunt u terecht bij drs. E. Erbé.
Tel 020 - 598 6118 / 598 6159
E-email pgo.im@feweb.vu.nl 

Betalingsvoorwaarden
Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing:

  • De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld.
    Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Indien de afmelding is ontvangen vòòr de maand september zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Indien de afmelding (CFA level 1) is ontvangen nà de maand augustus maar nog vòòr januari van het betreffende collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd. Voor level 2 geldt hetzelfde maar dan nà de maand oktober maar nog vòòr januari.
  • Indien de afmelding wordt ontvangen na 31 december van het betreffende collegejaar vindt geen restitutie plaats.