Curatorium

Het curatorium heeft als taak toezicht te houden op het kwaliteitsniveau van de opleiding alsmede het daaromtrent adviseren aan de leiding van de opleiding. Het curatorium heeft daartoe een stem in zaken als inhoud van het programma, selectie van docenten en deelnemers en kent een brede samenstelling met leden van de VBA en vertegenwoordigers uit de financiële en de universitaire wereld. Het curatorium bestaat uit de volgende leden:

   • Prof. dr. M. van der Nat, hoogleraar Treasury Management Vrije Universiteit, staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State
   • T. Berendsen MBA, Senior Partner Risk Advisory, Deloitte Risk Services
   • Dr. D. Broeders, Senior Strategy Advisor bij the Supervisory Policy Division van De Nederlandsche Bank, bijzonder hoogleraar Pension Finance and Regulation, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht.
   • Drs. J.K.H. van Dam, Managing Director Strategy, PGGM
   • Drs. A.M. Munnik RBA, directeur VBA
   • A. Otto RBA, CEO HB Capital
   • Prof. dr. A.M.H. Slager RBA – directeur Tilburg University - CentER Applied Research, voorzitter VBA Beleggingsprofessionals
   • Drs. R.W.F. van Tets, voormalig lid Raad van Bestuur ABN AMRO