Organisatie

Leiding en verantwoordelijkheid
Het curriculum en het examen vallen onder verantwoordelijkheid van het CFA Institute. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs berust bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit.

De dagelijkse leiding is in handen van Prof. dr. T.B.M. Steenkamp. Voor de operationele gang van zaken is dhr. drs. E. Erbé verantwoordelijk. Verder houdt het curatorium van de postgraduate opleiding toezicht op het CFA programma aan de VU.
 
Selectiecommissie
De selectiecommissie beoordeelt de kandidaten die aan de vooropleidingseisen voldoen en maakt indien wenselijk een selectie die zij voordraagt aan het curatorium. Tevens adviseert zij de programmaleiding met betrekking tot de toelating van kandidaten die niet over de vereiste opleidingseisen beschikken.