FAQ

Wat is het verschil tussen het CFA en de postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management (voorheen FBA)?
Voor inschrijving voor het CFA volstaat een voltooide Hbo-opleiding. De Investment Management is een postgraduate opleiding, toelatingseis is dan ook een voltooide wetenschappelijke opleiding (bedrijfs)economie, bij voorkeur met de vakken accounting en financiering in het pakket.
Inhoudelijk is het CFA-programma voor een belangrijk deel gericht op het opdoen van basiskennis. Investment Management richt zich meer op de toepassing van opgedane kennis en het aanleren van vaardigheden.
Het totale, driejarige, CFA-programma bestaat uit drie examens die éénmaal (CFA I sinds 2003 tweemaal) per jaar internationaal worden afgenomen. U kunt pas aan CFA II beginnen als u CFA I heeft gehaald. De Amerikaanse organisatie CFA Institute is verantwoordelijk voor het curriculum en de examens; de VU heeft daar dus geen invloed op.
Investment Management is onderverdeeld in 8 blokken, elk blok wordt getentamineerd, tevens dient voor elk blok een opdracht te worden ingeleverd.

Levert voltooiing van de drie niveaus van de CFA-opleiding automatisch het recht op de internationaal erkende beroepstitel CFA ('charterholder') op?
Nee. Men moet minstens drie jaar relevante werkervaring hebben in de 'investment decision-making proces' Nadere uitleg hiervan vindt u op de website van het CFA Institute.
Om de CFA registratie te verkrijgen moet men bovendien lid worden van het CFA Institute en van een CFA Institute Member Society/Chapter.

Welke titel of registratie levert voltooiing van de opleiding op in Nederland?
Zij die geslaagd zijn voor alle examenonderdelen van de opleiding kunnen zich, mits ze voldoen aan eisen betreffende relevante werkervaring, inschrijven in de registers III-B (senior vermogensbeheerder) en IV-B (senior beleggingsanalist) van het Dutch Securities Institute (DSI). Het met goed resultaat afronden van CFA I, en voldoende werkervaring, geeft al toegang tot de registers II-B (senior beleggingsadviseur), III-A (vermogensbeheerder) en IV-A (beleggingsanalist).

Hoe ziet de taakverdeling tussen het CFA Institute en de Vrije Universiteit eruit?
Het curriculum en het examen van het CFA-programma vallen onder de verantwoordelijkheid van het CFA Institute, voorheen het AIMR (the Association for Investment Management and Research).
De Vrije Universiteit zorgt voor de inschrijving bij het CFA Institute van de studenten die het onderwijsprogramma aan de VU willen volgen. Verder is het de taak van de Vrije Universiteit om de kans om het CFA programma succesvol af te ronden zo groot mogelijk te maken.
Het onderwijsprogramma, de colleges, begeleiding en de crashcourse vallen onder de verantwoordelijkheid van de (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de) Vrije Universiteit.

Wanneer kan ik beginnen aan het programma van de VU?
CFA I en CFA II beginnen in september/oktober. CFA III in januari.

Hoeveel tijd kost de opleiding per week?
U kunt er vanuit gaan dat u gemiddeld tien uur per week aan de opleiding dient te besteden. Dit is inclusief het wekelijkse college van drie uur.
De aanbeveling van het CFA Institute hieromtrent is: 250+ alle drie de niveaus.

Wat is de voertaal van de CFA-opleiding?
Alle verplichte literatuur is in het Engels. Ook de drie CFA-niveaus worden geëxamineerd in het Engels.
De colleges aan de Vrije Universiteit zijn over het algemeen in het Nederlands. Het lesmateriaal dat bij de colleges wordt verspreid is gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands.