Profiel

Het CFA programma is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op financierings- en/of beleggingsterrein, zoals financieel en beleggingsanalisten, portefeuillemanagers, risicomanagers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het programma is met name bedoeld voor Hbo/bachelor met (bij voorkeur) een economische vooropleiding en voor academici met een niet-economische achtergrond. Ook voor academici met een (financieel-)economische opleiding is het CFA programma echter geschikt. Hoewel een deel van de stof van CFA I en II in een aantal gevallen in voorgaande studie behandeld zal zijn betekent de stof in veel gevallen een waardevolle aanvulling op deze kennis.
 
Naast het ingangsniveau van bachelor of gelijkwaardig moet voor het verkrijgen van de CFA-titel  aan een drietal voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is het behalen van de drie CFA-examens. De tweede voorwaarde is minimaal drie jaar werkervaring in een voor de professie relevante functie. De derde voorwaarde is het voldoen aan de ethische en professionele standaarden zoals die zijn opgesteld door het CFA Institute.

Om de titel te verkrijgen en behouden dient men lid te zijn van het CFA Institute.