Begeleiding

Op alle niveaus kan éénmaal per jaar van start worden gegaan, voor CFA I en II is dit in september/oktober; CFA III begint in januari. 
Voor alle niveaus biedt de Vrije Universiteit begeleiding op drie fronten:

  • Reguliere colleges
  • Driedaagse trainingssessie
  • Schweser

Colleges
In reguliere colleges wordt de volledige examenstof onder leiding van deskundige docenten doorgenomen. Ieder college bestaat deels uit uitleg van de theorie en deels uit het behandelen van (examen)vraagstukken.

Trainingssessie
Na de reguliere colleges is er ongeveer twee weken voor het examen een intensieve driedaagse cursus op een locatie buiten de Vrije Universiteit. Daar wordt de stof via gerichte examentraining gerepeteerd. Op de eerste dag is er een volledig examen conform de CFA Institute normen. Op de twee volgende dagen wordt op basis van de uitslagen van de examens de theorie herhaald. Met extra aandacht voor de knelpunten.

Schweser Study Program
In de voorbereidingen op het CFA Institute examen zijn een aantal zaken van essentieel belang. In de eerste plaats dient men zich een aanzienlijke hoeveelheid theorie eigen te maken. Deze theorie, de zogenaamde ‘Candidate Body of Knowledge' (CBOK) is te vinden in de voorgeschreven literatuur. Daarnaast is het oefenen met examenvragen van groot belang teneinde de slagingskans te vergroten.
Om optimaal aandacht te besteden aan beide aspecten heeft de Vrije Universiteit ervoor gekozen om gebruik te maken van een aantal hulpmiddelen van het gerenommeerde Schweser Study Program.
Het gaat hierbij om de ‘Schweser Notes'; compacte samenvattingen en uitleg van de stof met daarbij oefenmateriaal met uitwerkingen en ‘Schweser Online'; een digitale database waarbinnen op verschillende manieren oefentoetsen kunnen worden gemaakt. Deze toetsen kunnen gaan over een specifiek onderwerp, over een ‘Study Session' of een volledig CFA-examen nabootsen. Alle vragen zijn voorzien van antwoorden en uitgebreide uitleg, daarnaast kunnen de eigen vorderingen worden bijgehouden en zelfs naar individuele voorkeur toetsen worden samengesteld.
Door gebruik van deze onderwijsondersteuning wordt het onderwijs geoptimaliseerd en de leerprestaties van de cursisten verbeterd.
De ‘Schweser Notes' en de toegang tot ‘Schweser Online' worden door de VU aan de cursisten ter beschikking gesteld, de kosten hiervoor zijn inbegrepen in het collegegeld.

Klik hier om naar de toetsomgeving te gaan.