CFA level II

Het CFA-niveau II past de in niveau I aangeleerde basiskennis toe bij het analyseren en waarderen van vermogenstitels. De nadruk ligt op het prijsvormingsproces van vermogenstitels en ondernemingswaardering. Tevens wordt aandacht besteed aan het inschatten van rendementen en risico's. Aan het einde van CFA level II moet de student in staat zijn verschillende aandelen en vastrentende vermogenstitels naast elkaar te leggen en hierover een advies uit te brengen. Het CFA level II wordt net als het CFA level I examen afgesloten met een Multiple Choice examen van tweemaal drie uur. Ook het CFA level II programma aan de VU is opgebouwd uit een cyclus wekelijkse colleges en aansluitend een intensieve trainingssessie.

Colleges
College 1 Quantitative methods
College 2 t/m 5 Equity Investments
College 6 en 7 Alternative Asset Valuation
College 8 en 9 Economics
College 10 en 11 Corporate Finance
College 12 en 13 Portfoliomanagement
College 14 t/m 16 Derivatives
College 17 t/m 19 Fixed Income
College 20 en 21 Ethical and Professional standards
College 22 t/m 25 Financial Reporting and Analysis

Locatie en tijdstip
De colleges worden dit collegejaar op de dinsdagavonden gegeven van 19.00-22.00 uur in de Agorazaal 5 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (Boelelaan 1105). 
 
Literatuur
Alle literatuur die behoort tot het curriculum is samengevoegd in 6 bundels. Deze ontvangt u bij inschrijving voor het examen bij het CFA Institute.