Programma

Het volledige CFA-programma omvat drie niveaus, zogenaamde 'Levels': CFA I, CFA II en CFA III.

Voor het behalen van de CFA-titel is minimaal tweeëneenhalf jaar nodig. CFA I wordt tweemaal per jaar afgenomen (juni en december), CFA II en III alleen in juni. Examens worden in juni tegelijkertijd afgenomen. Aan een examen van een hoger CFA-level kan alleen worden deelgenomen wanneer de examens van de lagere Levels met een voldoende zijn afgesloten.

Onderwerpen

Het curriculum van de CFA-opleiding is gericht op het verkrijgen van werkbare kennis van een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor het functioneren in de beroepspraktijk. Het CFA Institute hanteert zelf de volgende indeling in onderwerpen:

  • Ethical and Professional Standards
  • Investment Tools (Corporate Finance, Economics, Financial Reporting and Analysis, Quantitative Methods) 
  • Asset Classes (Alternative Investments, Derivatives, Equity Investments, Fixed Income)
  • Portfolio Management and Wealth Planning

Het CFA kent een concentrische benadering waarbij onderwerpen in de opeenvolgende niveaus terugkomen. De accenten en het abstractieniveau tussen de niveaus zijn echter verschillend.