Archive

 

 

Workshop 23 november 2015

Deze workshop zal bestaan uit twee presentaties. De precieze onderwerpen zullen nader bekend worden gemaakt, maar een deel wordt verzorgd door Derk Otten, afgestudeerd Register Treasurer aan de VU Amsterdam. Hij zal zijn scriptie bespreken waarin wordt onderzocht hoe de Cash Flow at Risk methodology (CFaR) bijdraagt aan de corporate treasury’s risk management practice en hoe corporate treasury waarde kan toevoegen aan ERM. Deelname aan de workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop 5 oktober 2015

Deze workshop zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft Corporate Governance en Earnings Management en wordt gegeven door Frans Bon RT. Frans is in september afgestudeerd als Register Treasurer op dit onderwerp. In de scriptie van Frans Bon wordt onderzocht wat de invloed van corporate governance en grootaandeelhoudersbelang zijn op earnings management van in Nederland beursgenoteerde ondernemingen in de AEX index en AMX index over 2010. De verwachting is dat corporate governance in combinatie met een grootaandeelhoudersbelang invloed heeft op de mate van earnings management. Er wordt daarbij verondersteld dat de prestatieverplichtingen van het management aan de aandeelhouders (een rendement op hun investering) vandaag de dag een druk leggen op het beleid inzake corporate governance.

Gedurende de tweede presentatie zal worden ingegaan op nadere ontwikkelingen binnen het CMA programma en wijzigingen/vernieuwingen van relevante onderwerpen (e.g. leasing). Deze onderwerpen komen aan bod naar aanleiding van enkele topics die centraal stonden gedurende de Annual Meeting van de American Accounting Association in augustus. Deelname aan de workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop Conceptual Framework for Managerial Costing

On March 25, Larry White CMA, CFM, CPA, CGFM will visit the VU University Amsterdam for a workshop for the Dutch IMA Chapter. During his presentation, he will focus on the changing context of the accounting profession and give us more insight in the Conceptual Framework for Managerial Costing (attached). Nina Michels-Kim (IMA Europe office), will also be present during this meeting and she will give a short introduction to Larry White and his work for IMA and other institutions. 

Larry White was Chair of IMA for 2004-2005. He wants IMA to reclaim the domain of management accounting and promote the relevance of the profession. He also wants to help management accountants gain their “rightful place in the accounting profession, which is as true business partners who act as the interface between operations and economic decision making at a level that changes company operations”. Larry White became a member of the Professional Accountants in Business Committee in January 2015. He was nominated by the Institute of Management Accountants (IMA). Mr. White is the executive director of the Resource Consumption Accounting Institute and a senior business advisor in Deloitte’s US Federal Government Practice. Previously, he served 28 years in the US Coast Guard where he was commanding officer of the Coast Guard Finance Center. He is a current member and former chairman of the IMA Board of Directors. Previously, he was a member of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) and a member of the Association of Government Accountant’s Professional Certification Board for the CGFM designation. Mr. White holds a bachelor’s degree from the US Coast Guard Academy and a master’s degree in business administration from Columbia University (US). He is a Certified Management Accountant, Certified Financial Manager, Certified Public Accountant, and Certified Government Financial Manager.

The workshop will be held on March 25, from 19:00 till 21:00 at the VU University (main building) and participants could earn 2 CPE points.

 

Workshop ‘Actuele thema’s in compliance’

Gedurende de workshop komen twee sprekers aan bod. De eerste presentatie wordt gehouden door Carl de Wannemaeker. Carl is recentelijk afgestudeerd voor de postgraduate opleiding Compliance en Integriteitsmanagement aan de VU. Voor zijn afstuderen schreef hij een scriptie betreffende de nieuwe ISO Compliance richtlijn en over dit onderzoek zijn inmiddels drie artikelen gepubliceerd. Gedurende de workshop zal hij dieper ingaan op de inhoud van deze richtlijn, de ethische dimensies die erbij komen kijken en de relevantie van deze richtlijn voor de praktijk.

De tweede spreker is Jorinde Paulissen. Zij is ook recentelijk afgestudeerd voor de postgraduate opleiding Compliance en Integriteitsmanagement aan de VU en is werkzaam bij People Intouch B.V. Vanuit haar praktijkervaring met het SpeakUp Systeem zal zij nader ingaan op zaken die komen kijken bij het anoniem melden van misstanden. Aan de hand van voorbeelden en statistieken zal vervolgens een discussie betreffende klokkenluiders(regelingen) gevoerd worden.

Deelname aan de workshop is gratis en leverde twee PE-punten op.  

 

Workshop 1 december 2014 (19.00-21.00 uur): Added value of a corporate credit rating in the real estate sector

Credit rating agencies and the ratings they produce are an essential component of today’s financial markets. The credit crisis and its aftermath showed, that the RE industry can no longer rely on an abundance of debt funding to be provided by its traditional sources of banks and securitization issuance. Strong and reputable companies can access the financial markets for issuing bonds as an alternative funding instrument. An important precondition for access to the financial market at competitive pricing levels is a credit rating at investment grade level. The findings in the thesis show that Vesteda Residential Fund can attain an expected investment grade rating in the A-/BBB-range and benefit from lower cost of funding compared to its existing funding base of corporate bank debt.

Deelname aan deze workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop 17 november 2014 (19.00-21.00 uur): Ethical Guidelines for Companies

Op maandagavond 17 november organiseert de IMA Chapter Amsterdam een workshop ethiek. Deze workshop duurt van 19:00-21:00 uur en wordt gehouden in Agorazaal 1 op de VU (hoofdgebouw, 3e verdieping).

Tijdens deze workshop komen drie sprekers aan bod. Allereerst zal Elbert de With (VU) kort de Ethical Guidelines van het IMA bespreken. Daarna brengt Brigitte de Graaff (VU) de relevantie van anti-corruptiewetgeving (m.n. Foreign Corrupt Practices Act en UK Bribery Act) aan de orde en is er ruimte voor een discussie over dit onderwerp. Na de pauze zal Frank Muusse (Philips) de gedragscode en het belang van ethische normen binnen het bedrijf Philips bespreken.

Deelname aan deze workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop 6 oktober 2014 (19.00-21.00 uur): Actuele thema's Financieel Management

Begin september start het nieuwe collegejaar en ook dit jaar zullen er weer workshops worden gegeven door de IMA Amsterdam Chapter aan de VU. De eerste workshop staat gepland voor maandagavond 6 oktober 2014 van 19:00-21:00 uur. Locatie is het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit; de zaal wordt later bekendgemaakt. De workshop zal worden verzorgd door twee recent afgestudeerde cursisten van de Controllersopleiding en Opleiding Treasury Management.

Efficiency in het productieproces bij Orion BV

Deze workshop wordt gegeven door drs. Jan Verduin RC. Hij is in december 2013 afgestudeerd aan de Postgraduate Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. De workshop is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie. Hij is werkzaam als controller bij een internationaal concern. De workshop omvat een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van de efficiency van het productieproces van Orion B.V. (Orion). Vanuit de huidige praktijk en de daarbinnen bestaande problematiek die het management heeft gesignaleerd worden mogelijke oorzaken voor inefficiënties in kaart gebracht en oplossingen aangedragen.

Vermogenskosten: theorie, praktijkbenaderingen en toepassing bij VUmc

Deze workshop wordt verzorgd door Aard Kluck RT. Hij is in september 2013 afgestudeerd aan de Postgraduate Opleiding Treasury Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De workshop is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie. Aard Kluck is werkzaam als treasurer bij het VU medisch centrum. De workshop omvat een onderzoek naar een benadering voor het vaststellen van de gemiddelde vermogenskosten voor VUmc als non-profitorganisatie binnen de zorgsector.

Deelname aan deze workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Annual Meeting woensdag 14 mei 2014 (13:30-17:30): Trends in Management Accounting

De Annual Meeting van het IMA Amsterdam Chapter wordt gehouden op woensdagmiddag 14 mei 2014 in Agorazaal 1, hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Centraal staat het thema Trends in Management Accounting.

In 1972 is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant (CMA) gestart. Sinds dat jaar is het CMA-programma regelmatig aangepast om aan te sluiten op de trends in het vakgebied Management Accounting. In 2010 is een belangrijke wijziging van het CMA programma doorgevoerd. Begin mei 2014 wordt de inhoud van het nieuwe programma (relevant vanaf januari 2015) bekend gemaakt. Elbert de With, programmaleider CMA opleiding, zal dit nieuwe programma op de Annual Meeting kort toelichten.

Gedurende de rest van de middag wordt aandacht besteed aan trends in het vakgebied Management Accounting. Diverse sprekers (controllers) zullen over dit onderwerp een korte presentatie houden. Leidraad bij de presentaties zijn de twee artikelen in het blad Strategic Finance in december 2013 en januari 2014. Deze artikelen zijn als bijlage toegevoegd. De artikelen zijn geschreven door Gary Cokins, CPIM, (IMA’s executive-in-residence and founder and owner of the consulting firm Analytics-Based Performance Management LLC in Cary, N.C).

 

Workshop maandag 7 april 2014 (19:00-21:00): Nut en Noodzaak van Location Based Information

Use of the Location Based Information has exploded in recent years, just look at Google Maps, TomTom and the ever increasing use of so-called location based services on smart phones. Where in the consumer market Location Based Information is now an established money maker and/or saver, in the business-to-business market very few companies recognize Location Based Information as a useful tool/ add-on for their overall business information processes.

After explaining the concept of Location Based Information, and presenting a business case from the real estate industry, this workshop wants to go deeper into benefits and costs, the (perceived) barriers that seem to prevent businesses from embracing Location Based Information, and how to take these barriers away.

Deze workshop wordt verzorgd door drs. Rutger de Koning RA RC, werkzaam bij Real Consulting BV. Real Consulting is specialised in implementing, maintaining and improving management information systems, specifically for real estate management and integration with Geographical Information Systems (GIS) and/or Computer Aided Design (CAD) systems: maps & floor plans. Real Consulting acts as the linking pin between commercial business, finance and IT, from strategic concept to operational excellence.

Deelname aan deze workshop leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop maandag 3 maart 2014 (19:00-21:00): Alternatieven voor bankfinanciering voor (middelgrote) bedrijven

Deze workshop zal bestaan uit twee delen. Beide delen worden verzorgd door recent afgestudeerde cursisten van de opleiding Treasury Management aan de VU.

Alternatieven voor bankfinanciering. Zijn USPP’s de heilige graal voor diversificatie in de fundingmix?
Tijdens de workshop staat het financieringsvraagstuk van het vreemd vermogen van Nederlandse midcorporates centraal en wordt er een overzicht gegeven van welke kapitaalmarktinstrumenten werkelijk een geschikt alternatief zouden kunnen zijn voor de traditionele lange banklening. Hierbij zal de focus specifiek worden gelegd op de eigenschappen en structuur van de USPP als alternatieve financieringsbron. Een USPP is een bedrijfslening die geplaatst wordt bij één of een kleine club van institutionele beleggers op de Amerikaanse onderhandse kapitaalmarkt.

Deze workshop wordt verzorgd door Coen Borkink RT, werkzaam als Treasury manager voor GrandVision en tevens bestuurslid van de DACT, de Dutch Association of Corporate treasurers.

Kansen voor een onderhandse kapitaalmarkt als alternatief voor bancaire financiering voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Nederlandse bedrijven buiten het AEX-segment die op zoek zijn naar alternatieven voor bancaire financiering kunnen vaak niet of nauwelijks terecht bij Nederlandse niet-bancaire financiële instellingen. Hoe komt dit, en waarom kan het bijvoorbeeld in de VS wel? In deze presentatie wordt ingegaan op kenmerken van de onderhandse kapitaalmarkt: de aanbodkant (institutionele beleggers) en de vraagkant (bedrijven).
Verder worden risicokenmerken besproken van de onderhandse markt vanuit het oogpunt van de institutionele belegger. Wat valt er te zeggen over het relatieve risico van kredietverlening aan ondernemingen in het MidKap-segment t.o.v. dat in het largecap-segment?

Deze workshop wordt verzorgd door Arnout Wijs RT, relatiebeheerder zakelijke markt, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.. Deelname leverde 2 PE-punten op.

 

Workshop maandag 24 februari 2014 (19:00-21:00): Managing Dynamics in Reporting

Deze workshop zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel wordt behandeld door Dennis de Gier waarin hij zijn visie geeft over vraagstukken op het gebied management reporting om vervolgens met deelnemers in discussie te treden. Twee onderwerpen staan daarin centraal:
1. Hoe om te gaan met de toenemende behoefte naar management informatie gedreven door interne stakeholders (o.a management, directie en RvC) en externe stakeholders (o.a. banken, financierders en toezichthouders)?
2. In hoeverre bepaalt de mate van volwassenheid van een organisatie de behoefte naar management informatie?

Ilka Reineman RC, Business Controller Heineken Global Procurement, neemt het tweede deel voor haar rekening. Ilka zal middels een case presentatie en bespreking dieper in gaan op haar ervaring en kennis van management reporting processen ondermeer in relatie tot management control.

Deelname aan deze workshop leverde 2 PE-punten op.