Activities

Activiteiten IMA Chapter Amsterdam (Workshops)

      

Annual Meeting 2017 | Brand Valuation

We are pleased to inform you about our upcoming Annual Meeting. This meeting will be held on May 17th, 2017 at the Vrije Universiteit Amsterdam. The theme of this event will be ‘Brand Valuation’. 

Prof.dr. Frank Verbeeten MBA (VU, UU) kicks off the meeting with a presentation about brand valuation and its relevance for and impact on management accountants and controllers. Marc Cloosterman (BrandFinance, VIM Group) then continues about the ins and outs of brand valuation at BrandFinance. After the break, we will discuss the value of brands in practice for Philips and we will end the meeting with a little update on the CMA program from Liza Beaudoin (IMA), the CMA Awards and the Board Elections. Of course, there will be plenty of time to catch up with other alumni during the break and drinks afterwards. 


General outline of the day:

    13:00-13:30 Registration and Coffee 
    13:30-14:15 Brand Valuation by Frank Verbeeten  
    14:15-15:00 BrandFinance by Marc Cloosterman

    15:00-15:30 Break 

    15:30-16:45 Philips and Branding 
    16:45-17:00 Update IMA by Liza Beaudoin 
    17:00-17:30 CMA Awards + Board Elections

    17:30-19:00 Drinks

Participation is free of charge and you can earn 4 (C)PE points for attendance of this event. Please register for this Annual Meeting by sending an e-mail to: cma.feweb@vu.nl.     


Workshops 2015-2016

Workshop 14 april 2016: Integrated Reporting & Data Analytics
De workshop zal bestaan uit twee delen waar wordt ingegaan op twee verschillende onderzoeken. Brigitte de Graaff is verbonden aan de RC-opleiding van de VU als promovendus op het gebied van Integrated Reporting. Zij zal ingaan op de resultaten van haar onderzoek over de ontwikkeling van integrated reporting, enkele best practices en de verwachtingen die rondom dit onderwerp bestaan. Wendy Günther is promovendus op het gebied van data-driven business model innovation. Momenteel is big data een erg populair onderwerp. Echter, wat is big data eigenlijk en hoe gaan organisaties om met deze hype? Wendy zal tijdens de workshop ingaan op haar onderzoek, waarin zij vragen als deze aan het licht stelt. 

Workshop 25 januari 2016: Compliance
De workshop zal bestaan uit twee delen en wordt verzorgd door Gerard van Kaldekerken (Toezichthouder Specialist bij De Nederlandsche Bank) en Hugo Jacobs (Auditor bij Rabobank). Beide zijn afgelopen zomer cum laude afgestudeerd voor de opleiding Compliance en Integriteit Management aan de VU in Amsterdam. Gedurende de workshop zullen de onderwerpen van de scripties – respectievelijk beheersing van integriteitsrisico’s bij pensioenfondsen en klantintegriteit en reputatie van een bank – aan de orde komen.

Workshop 23 november 2015: Treasury
Het eerste deel wordt verzorgd door Derk Otten, afgestudeerd Register Treasurer aan de VU Amsterdam. Hij zal zijn scriptie bespreken waarin wordt onderzocht hoe de Cash Flow at Risk methodology (CFaR) bijdraagt aan de corporate treasury’s risk management practice en hoe corporate treasury waarde kan toevoegen aan ERM.
De tweede presentatie zal worden gehouden door Matthijs Huijzer, afgestudeerd Register Treasurer aan de VU Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar treasury rapportages en in het afstudeerproject wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: “Welke infrastructuur en wat voor rapportages dienen aanwezig te zijn om op een accurate en juiste manier te voorzien in de informatiebehoefte van de gebruikers van Treasury informatie?” In dit kader is ook een enquête gehouden onder 150 corporate treasurers.      


Workshop 5 oktober 2015: Corporate Governance & Earnings Management
Deze workshop zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft Corporate Governance en Earnings Management en wordt gegeven door Frans Bon RT. Frans is in september afgestudeerd als Register Treasurer op dit onderwerp. In de scriptie van Frans Bon wordt onderzocht wat de invloed van corporate governance en grootaandeelhoudersbelang zijn op earnings management van in Nederland beursgenoteerde ondernemingen in de AEX index en AMX index over 2010. De verwachting is dat corporate governance in combinatie met een grootaandeelhoudersbelang invloed heeft op de mate van earnings management. Er wordt daarbij verondersteld dat de prestatieverplichtingen van het management aan de aandeelhouders (een rendement op hun investering) vandaag de dag een druk leggen op het beleid inzake corporate governance.
Gedurende de tweede presentatie zal worden ingegaan op nadere ontwikkelingen binnen het CMA programma en wijzigingen/vernieuwingen van relevante onderwerpen (e.g. leasing). Deze onderwerpen komen aan bod naar aanleiding van enkele topics die centraal stonden gedurende de Annual Meeting van de American Accounting Association in augustus.  

Overige activiteiten 2016

Nieuwe activiteiten van het IMA Chapter Amsterdam zullen worden geplaatst zodra meer informatie hierover bekend is.

   

Diploma IFRS

We willen u ook nog wijzen op de cursus Internationale Standaarden. Deze levert 48 PE-punten op en wordt jaarlijks in het najaar (start begin september) georganiseerd. 

 

Cursussen VU Executive Education

Dit najaar biedt het team van VU Executive Education u een kwalitatief prima programma met verschillende cursussen aan tegen aantrekkelijke tarieven in een prettige en goed bereikbare cursuslocatie. Zie het actuele cursusaanbod.

 

Oneline Self-Study CPE Programs    

The IMA organizes online self study programs which offer you the opportunity to earn CPE points. For more information see the IMA website.

 

Continuing Professional Education (CPE) Points

You can earn 2 to 4 points for every activity. After graduation you are required by IMA to get a minimum of 30 points. For more information click here. For further information, please contact CMA executive office at +31 20-598 6110.
   

If you wish to receive actual information about activities of the Chapter by e-mail, please send an e-mail to cma.feweb@vu.nl.