Inschrijving en kosten

     

Aanmelding
Aanmelding voor deelname aan de cursussen van het eerste semester (CMA Part 2) dient uiterlijk 1 september plaats te vinden. Voor de cursussen van het tweede semester (CMA Part 1) is de uiterste aanmeldingsdatum 1 januari. U kunt zowel in januari als in september met de opleiding beginnen.    

De brochure kunt u downloaden of door middel van een formulier aanvragen.

Het aanmeldingsformulier 1e semester of 2e semester kunt u ook van deze site downloaden en moet worden opgestuurd naar: cma.feweb@vu.nl.


De inschrijving voor een cursus is definitief na de ontvangst van het aanmeldingsformulier. Eventuele afmelding dient schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding in de derde cursusweek wordt ontvangen, hoeft geen cursusgeld te worden betaald. Bij afmelding na de derde cursusweek zal de helft van het cursusbedrag in rekening worden gebracht. De kosten van de 'review books' literatuur moeten worden betaald indien de student de boeken voor het beëindigen van de opleiding heeft ontvangen.

NB: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor het examen. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan het CMA-examen.

 

Kosten
De kosten vallen uiteen in collegegeld, Gleim boeken, overige literatuur en IMA-lidmaatschap en -examengeld.

De kosten van de CMA Part 1 en CMA Part 2 aan de VU bedragen €1.400* per deel, inclusief het Gleim CMA review book à €150*.

2e semester  CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control €1.400*
1e semester  CMA Part 2: Financial Decision Making €1.400*

 * prijswijzigingen onder voorbehoud.

Naast het review boek van Gleim zijn voor de opleiding aan de VU nog twee tekstboeken verplicht. De kosten hiervan bedragen ongeveer €100 per tekstboek. Deze kunnen worden aangeschaft bij de VU-boekhandel.

De basiscursussen Financial & Management Accounting en Financial Decision Making zijn gratis.

 

Naast de kosten bij de VU moet nog rekening gehouden worden met de kosten bij het IMA. Deze kosten zijn als volgt:

IMA Lidmaatschap (inclusief eenmalig administratiekosten à $15)$245*
CMA Entrance Fee$250*
Examengeld CMA Part 1$415*
Examengeld CMA Part 2$415*

 * prijswijzigingen onder voorbehoud.

De betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden.