Programma

 

Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting and Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Kostprijsberekeningen en Beslissingscalculaties.

De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven.

CMA Part 1:       Financial Reporting, Planning, Performance and Control

 • External Financial Reporting Decisions (15%);
 • Planning, Budgeting and Forecasting (30%);
 • Performance Management (20%);
 • Cost Management (20%);
 • Internal Controls (15%).

CMA Part 2:     Financial Decision Making

 • Financial Statement Analysis (25%);
 • Corporate Finance (20%);
 • Decision Analysis (20%);
 • Risk Management (10%);
 • Investment Decisions (15%);
 • Professional Ethics (10%).

De examens van CMA Part 1 en CMA Part 2 worden via de computer afgenomen door middel van meerkeuzevragen (3 uur) en cases (1 uur). Deze onderdelen kunnen in willekeurige volgorde worden afgelegd.

Een nadere specificatie van het CMA-examen is opgenomen in de brochure. Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen onder Taking The Exam (Study Tips and Materials) op de website van het IMA. Alle vereisten ten aanzien van de CMA-opleiding kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

Voortgezette educatie
Na het behalen van het CMA-examen moet elk jaar minimaal 30 uur aan voortgezette educatie worden besteed. In Nederland wordt deze educatie o.a. verzorgd door de IMA Chapter Amsterdam. De activiteiten van de Chapter Amsterdam staan vermeld op deze website. De door het IMA gestelde eisen ten aanzien van voortgezette educatie vindt u op de website van het IMA onder CPE Requirements and rules. In het kader van voortgezette educatie kunt u meedoen met de cursus Diploma IFRS. Na afronding van deze cursus ontvangt u niet alleen Permanente Educatie (PE) punten, maar ook een officieel internationaal diploma.

Slagingspercentages
De slagingspercentages van de examenonderdelen liggen sinds de jaren negentig in Nederland meestal tussen de 60% en 70%. Het gemiddelde slagingspercentage is wereldwijd 40% en in Amerika 55%. empty