Controller in de publieke en non-profitsector

Perspectief in de publieke sector; de publieke sector in perspectief


Het Zijlstra Center verzorgt (postgraduate) onderwijs voor leidinggevenden, bestuurders, controllers, auditors, managers en toezichthouders die trots zijn op hun rol in de (semi-)publieke sector en inhoudelijke verdieping of verbreding binnen hun vakgebied zoeken.

Voor alle opleidingen geldt dat deze specifiek gericht zijn op de (semi-)publieke sector. Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in deze sector hebben een heel eigen uitwerking en dynamiek. De opleidingen van het Zijlstra Center geven daar het brede kader voor: een kritische geest, een analytische blik en een goed bestuurlijk gevoel zijn aspecten die in alle opleidingen aan bod komen. Of u nu bij een (rijks)overheidsorganisatie werkt of in de zorg, in het onderwijs of bij een woningcorporatie, bij een adviesbureau of zbo, een opleiding van het Zijlstra Center biedt u perspectief in de publieke sector.