Afstudeeropdracht

Het centrale thema van de controllersopleiding aan de Vrije Universiteit is ‘van leren kijken naar leren zien'. De controller moet leren kijken om te kunnen zien. Vaste herkenbare patronen, vooroordelen en vooringenomenheid zijn menselijke eigenschappen die de controller van vandaag zich niet kan veroorloven. Leren kijken is je eigen vooringenomen werkelijkheid opzij zetten. Leren kijken is zonder vooroordeel open staan voor wat er zich in je omgeving afspeelt. Leren kijken is een voorwaarde om te begrijpen wat er gebeurt. Alleen als je werkelijk begrijpt wat er gebeurt, mag je verwachten dat de acties die je onderneemt het gewenste effect sorteren. Begrip is zien wat er werkelijk speelt. Begrip is daarmee niet alleen de brug tussen kijken en zien, maar ook tussen leren en effect sorteren.

Als er één studieonderdeel is waarin dit vermogen tot ‘zien', tot begrip uit moet blijken, dan is dat de scriptie waarmee je de opleiding tot registercontroller afrondt.

De scriptie is de finale toets waarin je als cursist blijk geeft een niveau bereikt te hebben dat voldoende is om af te studeren. Aangezien onze opleiding een praktijkgerichte opleiding met een academische verankering is, impliceert dit dat je in je scriptie een probleem of vraagstuk uit je dagelijkse praktijk op academisch verantwoorde wijze uitwerkt.

Context voor de scriptie is dus de dagelijkse praktijk van de cursist. Het onderwerp behelst een probleem uit die dagelijkse praktijk en de aanpak en uitwerking dienen op academisch verantwoorde wijze gestalte te krijgen. De docent moet op basis van de scriptie kunnen vaststellen of je het stadium ‘kijken' achter je hebt gelaten en blijk geeft van begrip: ‘kijken is overgegaan in zien'.