Programma

Erik Swelheim, CFO KLM
‘Perfecte mix van theorie en praktijk’

De verschillen in werkzaamheden zoals die mede ten grondslag liggen aan de profilering die in de opleiding is aangebracht, zijn tevens de basis voor de keuze die de opleiding maakt ten aanzien van de indeling en samenhang van het programma. Daartoe worden in de opleiding drie vakclusters onderscheiden:

  • reporting & control (gericht op een betrouwbare interne en externe financieeleconomische informatievoorziening; vakgebieden: financial reporting, financial statement analysis, accounting information systems, information management, risk management & internal control, governance & compliance, corporate law);
  • finance & control (gericht op het waarborgen van de economische rationaliteit van de beslissingen die in de organisatie worden genomen; vakgebieden: investment appraisal & business valuation, corporate tax law, corporate finance en treasury management, controllership);
  • strategy & control (gericht op de ontwikkeling, executie, implementatie en voortgangsbewaking van operationeel en strategisch beleid; vakgebieden: strategic management, management accounting incl. cost management en management control).

Deze vakclusters weerspiegelen een indeling naar drie werkgebieden en de bijhorende hoofdthema’s van de ‘allround controller’. Ieder van de vakclusters heeft een eigen karakter en eigen samenhang. De clusters zijn in de hierboven genoemde volgorde in de opleiding gepositioneerd zodat:

  • geconcentreerd aandacht is te vestigen op ieder van de werkgebieden van de controller en voort is te bouwen op de kennis en- kunde uit reeds afgeronde clusters en vakken;
  • in te spelen is op de in de loop van het curriculum toenemende werkervaring van de controller en de parallel daaraan afnemende gestructureerdheid en toenemende complexiteit van de vraagstukken waar hij of zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt.

De drie vakclusters hebben niet alleen gemeen dat zij een aanwijsbare plaats innemen in het overkoepelende profiel van de opleiding tot controller maar gezamenlijk eveneens de beroepsspecifieke kenmerken van de allround controller op een consistente wijze afdekken.

De opleiding wordt afgerond met een afstudeerwerkstuk.

Een uitgebreide omschrijving van de vakken en het afstudeerwerkstuk is opgenomen in de studiegids.

2017-2018
De studiegids 2017-2018 kunt u hier downloaden.