Accounting information systems

De controller is in concerns de functionaris die veelal verantwoordelijk is voor de (periodieke) rapportage en de kwaliteit daarvan. Van hem of haar wordt dan ook diepgaande kennis verwacht van:

  • rol en betekenis van informatie, informatiesystemen en informatieverzorging in een organisatie;
  • kwaliteitsaspecten van informatie, de wijze waarop deze onderling samenhangen en kunnen worden beïnvloed;
  • betekenis van interne controle en het daarbij bruikbare instrumentarium;
  • ontwerp, implementatie, toetsing, evaluatie en aanpassing van het interne betrouwbaarheidssysteem, uitgaande van organisatie- en procesanalyse en bruikbare referentiemodellen (typologie).

Een bijzondere bijdrage die van de controller wordt verwacht is het waarborgen van de betrouwbaarheid van deze informatie.

In het vak Accounting information systems wordt aandacht besteed aan:

  • Het verkrijgen van inzicht in de werking en consequenties van de informatieverzorging in complexe organisaties (zoals bank-, beleggings- en verzekeringsinstellingen), massale gegevensverwerkende organisaties zoals UWV en andere kennisintensieve netwerkorganisaties, waaronder de meeste grotere concerns. Fenomenen die in dergelijke organisaties aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld shared service centers, uitbesteding van administratieve processen, etcetera;
  • Organisatorische maatregelen die gunstige omstandigheden creëren voor de beheersing van bedrijfsactiviteiten, waaronder de informatieverzorging. Specifiek: directe preventieve beveiliging van zaken, preventieve beveiligingen met betrekking tot het handelen van organisatieleden en het creëren van mogelijkheden om (later) repressieve controles uit te kunnen voeren.
  • Specifieke controlemaatregelen waarmee de werking van de preventieve maatregelen bij de uitvoering van de activiteiten en de informatieverzorging daarover wordt getoetst;
  • Administratieve processen door middel waarvan de bestuurlijke informatie wordt gegenereerd, onder gebruikmaking van actuele informatie- en communicatietechnologie.

Het belang en de actualiteit van het vakgebied wordt (helaas) sterk bepaald door een aantal omvangrijke boekhoudschandalen en, in reactie daarop, in toenemende mate wettelijke maatregelen, zowel ten aanzien van het interne betrouwbaarheidsysteem als het toezicht op het bestuur van de moderne organisatie.