Corporate law

Ondernemingsrecht komt in twee vakken aan de orde. Het vak corporate law bouwt voort op het ondernemingsrecht uit de universitaire studie. Met als doelstelling dat de afgestudeerde controller inzicht heeft in de belangrijkste juridische aspecten rond het vormgeven van juridische ondernemingsstructuren en de financiering van de onderneming. Trefwoorden: corporate restructuring, mergers & acquisitions, financial law en corporate litigation.

Het verdiepingsvak Compliance & Governance komt aan het einde van de opleiding aan de orde. In dit vak staan de onderwerpen corporate governance en compliance centraal. In dat kader zullen onder meer de voor Nederlandse ondernemingen van belang zijnde (internationale) codes en regelgeving worden behandeld. Specifiek wordt hierbij ingegaan op de effecten van deze codes voor de controller.