Corporate tax law

Het vak corporate tax law (CTL) besteedt aandacht aan de nationale en internationale fiscale aspecten van ondernemingen die in concernverband opereren. Om goed te kunnen functioneren moet een controller beschikken over een behoorlijke fiscale kennis. Het is niet noodzakelijk dat de controller ook een fiscaal deskundige is, maar hij/zij moet wel weten op welk moment een fiscalist moet worden ingeschakeld. Tevens dient de controller te kunnen fungeren als gesprekspartner van de fiscale specialist en de fiscale autoriteit.

Het vak CTL bouwt voort op het doctoraal-keuzevak Belastingrecht zoals dat aan de meeste Economische Faculteiten in Nederland kan worden gevolgd. In het keuzevak worden de nationale en internationale fiscale aspecten van de winstberekening van (internationale) concerns in het algemeen niet voldoende belicht. In het vak CTL komen aan de hand van een zevental hoofdonderwerpen verschillende fiscale aspecten aan de orde. Met name wordt aandacht besteed aan: concernopbouw in de nationale wetgeving, beginselen van internationaal belastingrecht, vaste inrichting en buitenlandse dochtermaatschappijen, transfer pricing en winstallocatie, internationale concern financiering, internationale samenwerkingsvormen, en omzetbelasting.