Financial reporting

De belangstelling voor financial reporting is aanzienlijk toegenomen. Dit lijkt in eerste instantie te worden ingegeven door de ‘boekhoudschandalen'. Maar onderliggend is er sprake van twee meer fundamentele ontwikkelingen:

  • de verdergaande internationalisatie van kapitaalmarkten en de daaropvolgende internationalisatie van regelgeving (IFRS);
  • de maatschappelijke ontwikkeling naar een toenemende vraag naar transparantie en verantwoording (van "tell me"naar "show me").

Sinds de boekhoudschandalen is er meer aandacht voor de financiële verslaggeving van grote, internationale ondernemingen en wordt er soms openlijk getwijfeld aan de kwaliteit daarvan. Op een (nerveuze) effectenbeurs kan onzekerheid over de kwaliteit van de verslaggeving desastreuze gevolgen hebben voor de beurskoers en daarmee voor de onderneming. De ‘exposure' en ‘impact' van negatieve berichten is daarmee toegenomen. Op inhoudelijk gebied brengt vooral de overgang naar IFRS grote veranderingen mee. IFRS betreft niet uitsluitend ‘meer gedetailleerde en andere regels', maar ook de overgang naar een andere cultuur: van principles-based/judgemental naar rules-based/compliance.

Ondernemingen staan dus voor een dubbele uitdaging. Enerzijds dienen zij ervoor zorg te dragen dat er geen ‘ongelukken' gebeuren in de technisch-inhoudelijke toepassing van nieuwe en vaak complexe regels. Dit vergt meer inhoudelijke kennis van verslaggevingsregels, maar ook een sterke verankering van het financial reporting proces in de interne governance-structuur van de onderneming. Anderzijds zal de onderneming zorg moeten blijven dragen voor een goede communicatie met de financiële markten en andere belanghebbenden, een communicatie die verder gaat dan alleen het ‘toepassen van de regels'.

Tijdens de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan grondbeginselen en verdieping van vakkennis, waarbij de docent deze vakkennis illustreert met korte praktijkvoorbeelden. Tijdens het college worden de cursisten gestimuleerd om na te gaan ‘hoe dat bij hun eigen organisatie werkt'. In de werkcolleges wordt gewerkt met cases. Deze worden in groepsverband uitgewerkt, voor de groep gepresenteerd en bediscussieerd. Bij de behandeling van cases wordt met name een gemotiveerde analyse en conclusie beoogd. Het is daarbij van belang om te laten zien dat verschillende benaderingen inhoudelijk aanvaardbaar kunnen zijn, mits juist gemotiveerd, maar ook dat specifieke regelgeving met zich kan meebrengen dat een op zichzelf aanvaardbare benadering soms toch niet is toegestaan.