Financial statement analysis

De steeds complexere financial reporting van ondernemingen vraagt om meer aandacht voor de analyse daarvan. In het eerste jaar wordt het vak Financial statement analysis gegeven. De interpretatie van de financiële prestaties van ondernemingen staat hierbij centraal.

Het vak Financial statement analysis (FSA) houdt zich bezig met het analyseren van financiële informatie van ondernemingen, met name informatie uit het directieverslag en de financiële overzichten (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht). De aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de Amerikaanse 'standard setting' en de belangrijkste elementen daarvan voor de jaarrekening (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht). Daarna wordt begonnen aan de daadwerkelijke analyse van de jaarrekening. Deze analyse bestaat uit vier onderdelen:

  • Strategy Analysis: het analyseren van de concurrentiepositie van een onderneming en de belangrijkste risico's die de onderneming loopt; het evalueren van de effectiviteit van de stragegie van een onderneming;
  • Accounting Analysis: beoordelen of de financiële overzichten de economische werkelijkheid van de onderneming weergeven, op basis waarvan de overzichten kunnen worden aangepast;
  • Financial Analysis: het maken van financiële analyses op basis van de aangepaste jaarrekening met behulp van ratio's;
  • Prospective Analysis: het voorspellen van toekomstige resultaten en het inschatten van de waarde van de onderneming.

Vervolgens wordt ingegaan op drie belangrijke toepassingen: aandelenwaardering, kredietwaardigheidonderzoek en waardering van acquisities. Bij het laatste onderwerp wordt aandacht besteed aan de twee-staps-methode (de meer complexe vraagstukken rond ondernemingswaardering staan centraal in het vak Investment appraisal & business valuation.