Information management

Vanuit de gedachte "information is the glue that holds business processes together" kan worden gesteld dat informatiemanagement de kern van de bedrijfsvoering raakt en meer en meer een kritische succesfactor is voor de continuïteit van organisaties.

De almaar toenemende vervlechting van bedrijfsvoering en IT en de daarmee samenhangende afhankelijkheid van informatienetwerken, de groei van IT-kosten en de toename van afbreukrisico's door IT, dwingen tot een steeds verdere professionalisering van informatiemanagement. De praktijk laat echter zien dat informatiemanagement meestal achterloopt op de dynamiek van IT en mede daardoor te weinig grip heeft op met name het bedrijfseconomische aspect van toepassing van IT: twintig procent van de investeringen is overbodig, meer dan de helft van de implementatietrajecten brengt niet het beoogde resultaat, etcetera. De controller kan daar niet omheen en zal, vanuit de kern van zijn/haar functie als bewaker van de economische levensvatbaarheid van de organisatie, veelvuldig met vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en de toepassing van IT worden geconfronteerd. Om in die gevallen daadwerkelijk ‘het (bedrijfseconomisch) geweten' van de organisatie te kunnen zijn moet de controller op dit gebied als gesprekspartner kunnen opereren: in staat zijn om de goede (lastige) vragen te stellen.

Gesprekspartner op het gebied van Informatiemanagement is de controller die weet wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie; kennis heeft van de kenmerken van de actuele trends in toepassing en management van informatievoorziening en IT; zicht heeft op de mogelijkheden in vormgeving van informatie/IT beleid en in de opzet en inrichting van informatiemanagement.

Teneinde via de goede vragen het nodige tegenwicht te kunnen bieden, moet de controller weten waar het fout kan gaan in de opzet van informatiemanagement, in de toepassing van IT en bij de implementatie van de zogenaamde Enterprise Systems. Daartoe is de controller in staat indien hij of zij weet welke de alternatieven en afwegingscriteria zijn bij de voorbereiding en keuze van informatie/IT-investeringsprogramma's, zicht heeft op de doelstelling en inhoud van informatie- en IT-governance en op het management van SLA's in het kader van outsourcing van (delen van) de informatie- en IT-infrastructuur.

In het vak Informatiemanagement wordt vanuit managementoptiek gewerkt aan opbouw van actuele kennis en praktisch inzicht om als controller in grotere organisaties op het gebied van informatiemanagement en management van toepassing van IT een toetsende en adviserende rol te kunnen vervullen en waar nodig als ‘het (bedrijfseconomisch) geweten' te kunnen functioneren.