Publicaties 1999-2004

Publicaties 1999-2004

Boeken

 • DerkJan van der Leest, “Turandot – the riddles around strategy realization” (oratie Vrije Universiteit Amsterdam),  Koninklijke van Gorcum, 2004, 56 pagina's
 • Roozen, F.A.en P. Warmerdam, “Adjusted present value – stiefkindje onder de waarderingsmethoden?”, boek in de reeks Controlling, Kluwer, 2004, 88 pagina's;
 • Steens, H.B.A., “Waardemanagement in de netwerkeconomie – Besturingsconcept voor adaptief waardemanagement”, Kluwer, 2004, 151 pagina's;
 • Keuleneer, L. & W. Verhoog, (red) “Recent Trends in Valuation” (samen met o.a. Tom Copeland), John Wiley & Sons, Chichester, 2003
 • Math de Vaan, “Logistiek voor managers”, 2e gewijzigde druk, Kluwer, 2001, 149 pagina's;
 • Dorsman, A.B., & L. Vanthienen, L. Keuleneer, C. Van Hulle, L. Gheysens, “Financieel Management: concepten en technieken”, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2000
 • Groot, T.L.C.M., J.T. van Maanen, C.J. Menkhorst, F.A.Roozen, G.E.A. van Til, “De Balanced Scorecard, Theorie toepassingen en ervaringen”, Kluwer, Deventer, 2000, 84 pagina's;
 • Keuleneer, L. & D.M. Swagerman, W. Verhoog, (red) “A vision for the future. In conversation with Financial Strategists”, John Wiley & Sons, Chichester, 2000
 • Van der Leest, D.J.B., “Agree on Intent, the role of the agreement of intent in mulitnational companies”, Elsevier Science Publishers, 2000;

Boekdelen

 • Bert Brasz, “Enkele fiscale aspecten van Filantropie”, in boek: ‘Recht rondom het goede doel, Juridische aspecten van de filantropie', De Graaff, 2004, 20 pagina's
 • Bert Brasz, “Fiscaal Recht”, in Praktijkboek Ontslagrecht, Kluwer, 2004, 23 pagina's
  Eeftink, E., “Jaarrekeningaspecten van herstructurering”, in boek: Herstructurering van ondernemingen, LexisNexis, 2004, 37 pagina's
 • Eeftink, E., Share-based payment en het framework”, in boek: Tussen de Regels, Economische en institutionele grondslagen van de financiële verslaggeving, Liber Amicorum aangeboden bij het emeritaat van Prof. dr. J. Klaassen, Stenfert Kroese/Wolters Noordhoff, 2004, 17 pagina's
 • Eeftink, E., “Afstoting, inbreng in joint ventures, interne reorganisatie en splitsing”, in boek: Externe verslaggeving in theorie en praktijk), Reed Business information, 2004, 4e druk, 48 pagina's
 • Eeftink, E. & S.A. van Dam, “Verslaggeving over financiële performance”, in boek: Externe verslaggeving in theorie en praktijk, 4e druk, Reed Business information, 2004, 21 pagina's
 • Eeftink, E., “Jaarrekeningaspecten van herstructurering” (in boek: Herstructurering van ondernemingen), Elsevier LexisNexis, 2004;
 • Huizink, J.B., “Enkele opmerkingen over herstructurering en aansprakelijkheid”, in: Herstructurering van Ondernemingen (red. R.A.I. van Frederikslust, J.B. Huizink en H.J.C. Bakker) , LexisNexis, 2004, pagina 332-338, 7 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Management control as basis for a transfer pricing system”, artikel in bundel A common sense approach to transfer pricing, t.b.v. een internationaal seminar voor 200 senior professionals/managers van multinationale ondernemingen en belastingautoriteiten, Loyens & Loeff, 2004, 18 pagina's;
 • Brasz, B, (redactie) “Almanak voor de stichting en de vereniging”, herziene uitgave, uitgeverij Paris, Zutphen, 2003
 • Eeftink, E., “Shifting towards an Anglo-Saxon perspective on rules”, in boek: Is Fair Value Fair?: Financial Reporting from an International Perspective, Wiley, 2003;
 • Huizink, J.B., “Kredietruimte en bestuurdersaansprakelijkheid”, in: bundel Aansprakelijkheid in beroep. Bedrijf of functie, dl. 25, serie OOR, Nijmegen, Kluwer, 2003, pagina 445-463, 18 pagina's;
 • Huizink, J.B., “Insolventierechtelijke aspecten”, in: bundel Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht, dl. 34, SI-EUR, Kluwer, Deventer, 2003, pagina 279-291, 13 pagina's
 • Huizink, J.B., “Commercial Law”, in: bundel Introduction to Dutch Law, red. E. Hondius, Kluwer International, 2003;
 • Huizink, J.B., “Een enkele opmerking over de beoefening van het vennootschapsrecht”, in: Timmerman-bundel, Verzamelde “Groninger” opstellen aangeboden aan Vino Timmerman, IVO-reeks, dl. 44, Kluwer, 2003, pagina 131-137, 7 pagina's
 • Spoor L.L., “Uitwerkingen cases Bestuurlijke Informatieverzorging deel 1 Algemene Grondslagen”, Stenfert Kroese Groningen, 2003;
 • Spoor L.L., “Aanwijzingen voor docenten bij het werken met de casus en enige aanvullende casuïstiek, Docentenhandleiding bij Bestuurlijke Informatieverzorging deel 1”, 1e druk, Stenfert Kroese Groningen, 2003;
 • Empel, G. van & J.B. Huizink, “Betaling, waardepapier en documentair krediet, 5e druk, Kluwer-Deventer, 2002 (bewerkt m.i.v. tweede druk)
 • Huizink, J.B., “Insolventie”, 4e druk, Kluwer Deventer, 2002;
  Spoor, L.L. bijdrage aan Bestuurlijke Informatieverzorging deel 1 – algemene grondslagen – hoofdstukken 18 en 20, Starreveld R.W., O.C. van Leeuwen, H. van Nimwegen, 2002, Stenfert Kroese Groningen;
 • Steens, H.B.A., bijdragen aan “Bestuurlijke Informatieverzorging, deel I - algemene grondslagen” van Starreveld, Van Leeuwen, Van Nimwegen, Stenfert Kroese, 2002
  -   appendix b, “Semi-historische schets van de ontwikkeling van de administratie van primitieve financiële boekhouding tot bestuurlijk informatieverzorgingssysteem”, en
  -  paragrafen 5, 6 en 7 over Risico-analyse, Modelleren en Kostencalculatie, 20 pagina's
 • Eeftink, E., “Beleggingsinstellingen en participatiemaatschappijen”, in boek: Externe verslaggeving in theorie en praktijk, 3e druk, Reed Business Information, 2001;
  Huizink, J.B., “De rol van de gewone rechter, de OK en de STE met het oog op geschillenbeslechting bij beursvennootschappen”, in: De beursvennootschap, deel 36 Serie uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 2001, pagina 97-114, 17 pagina's
 • Empel, G. van & J.B. Huizink, “Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg”, Kluwer-Deventer, 5e druk, 2001 (bewerkt m.i.v. tweede druk)
 • Huizink, J.B., “Contractuele samenwerkingsvormen”, 2e druk, Kluwer-Deventer, 2000;
 • Huizink, J.B., “Maatschap en stemovereenkomst”, in: Liber amicorum P. van Schilfgaarde A-T-D, Kluwer Deventer 2000, pagina 193-203, 11 pagina's

Artikelen

 • Spoor, L.L. & F.A. Roozen, “Betrouwbaarheid van periodieke bestuurlijke informatie”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, medio 2005, 17 pagina's;
 • Huizink, J.B. & mr. A.J.M. Klein Wassink, Prof. mr. S.E. Zijlstra, “De Nederlandse corporate governance code in de wet, in: NJB, 2004, pagina 425-431, 7 pagina's
 • Huizink, J.B., “Personenvennootschappen en insolventie”, artikel in: TvI, 2004, pagina  76-84, 9 pagina's
 • Huizink, J.B., “Pensioenfonds en bestuurdersaansprakelijkheid”, artikel in: Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, 2004, pagina 114-120, 7 pagina's
 • Huizink, J.B., “Het onderwijs”, artikel in: TvI, 2004, pagina 203-210, 8 pagina's
 • Huizink, J.B., “Enkele opmerkingen over privatisering van overheidsondernemingen”, artikel in: O&F 62, 2004, pagina 17-22, 6 pagina's
 • Huizink, J.B., “Deugdelijk vennootschapsrecht, Privaatrecht actueel”, artikel in: WPNR 6599, 2004, pagina 909-910, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Aandeelhouders of beleggers?”, artikel in: Management Control & Accounting, januari 2004, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Hoe verder met corporate governance”, artikel in: Management Control & Accounting, april 2004, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Een nieuwe BV?”, artikel in: Management Control & Accounting, juni 2004, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “De Berghuizer papierfabriek”, artikel in: Management Control & Accounting, augustus 2004, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Gezinsbeschermende bepaling”, artikel in: Management Control & Accounting, oktober 2004, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Een fikse aderlating”, artikel in: Management Control & Accounting, december 2004, 2 pagina's
 • Roozen, F.A., “Toepassing adjusted present value methode – project Blade”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, 2004, 18 pagina's
 • Roozen, F.A.en L. Spoor, “Rapportage: ontwerpvariabelen en ontwerpmodel voor de periodieke bestuurlijke informatie”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, 2004, 26 pagina's;
 • Spits, F., “Corporate Governance en Business Controls – revised” (in Handboek Accountancy), 2004, 34 pagina's
 • Spoor, L.L., “Periodieke bestuurlijke informatie: de methode Interne Berichtgeving”, artikel in Handboek Management Accounting, Kluwer, maart 2004, 24 pagina's
 • Spoor, L.L., “Compliance: perspectief vanuit BIV”, artikel in: Onderneming & Financiering, reeksnr. 63, 2004, 7 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Grondslagen voor bedrijfseconomische beslissingscalculaties”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, 2004, 36 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Opvattingen van Amerikaanse financiële topmanagers”, artikel in: Management Control & Accounting, jaargang 9, nummer 1, 2004, 2 pagina's;
 • Vaan M. de & R. Barendracht, H. Schotel, “Waardeketens bouwen zonder zwakke schakels – global supply chains, outsourcing en innovatie”, artikel in: Management Executive, nov./dec. 2004, 5 pagina's;
 • Huizink, J.B., “De accountant in de fout, annotatie HR 6 december 2002”, JOR 2003/3, artikel in: TvI, 2003, pagina 71-74, 4 pagina's
 • Huizink, J.B., “Vertegenwoordiging door en aansprakelijkheid van vennoten”, in: WPNR  6524, 2003, pagina 227-235, 9 pagina's
 • Huizink, J.B., “Tegenstrijdig belang? Privaatrecht Actueel”, in: WPNR 6538, 2003, pagina 495-496, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Herstructurering, corporate recovery en aansprakelijkheid”, artikel in: O&F, nr. 56, 2003, pagina 86-90, 5 pagina's
 • Huizink, J.B., “Het einde van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen”, artikel in: TvI nr. 6, 2003, pagina 289-290, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “De bestuurder-werknemer revisited”, in: Arbeidsrechtelijke Annotaties,  2003/4;
 • Huizink, J.B., “Curator en kapitaalbescherming”, artikel in: TvI, november 2003, pagina 141-146, 6 pagina's
 • Huizink, J.B., “Stelling”, in NJB 2003, blz. 1762, 1 pagina
 • Huizink, J.B., “Als het mis gaat”, artikel in: Management Control & Accounting, februari 2003, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “HBG Revisited”, artikel in: Management Control & Accounting, april 2003 , 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Societas Europea”, artikel in: Management Control & Accounting,  juni 2003, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Golden Parachutes”, artikel in: Management Control & Accounting, augustus 2003, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Weg met de structuurregeling”, artikel in: Management Control & Accounting, oktober 2003, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Inspire Art Ltd.”, artikel in: Management Control & Accounting, december 2003, 2 pagina's
 • Spoor, L.L., “Interne controle: toetsing en beoordeling in het kader van beheersing”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer bedrijfswetenschappen, april 2003;
 • Spoor L.L. & R. Soeting, “COSO na 10 jaar, AO na 100 jaar”, artikel in: MAB, september 2003, Reed Business Information;
 • Steens, H.B.A., “Adaptief Waardemanagement”, artikel in: Face to Face, no.1, zomer 2003;
 • Steens, H.B.A. & R. Beijleveld, S. van Nieuwenhuizen, C. Rollman, “IAS/IFRS – de kern van de zaak” (verslag van lezing op seminar van Ernst & Young, Capgemini en Hyperion), artikel in: Focus, no. 3, 2003, pp. 4 pagina's
 • Steens, H.B.A., H. Bakkeren, “Kopzorgen over nieuwe IAS-boekhoudregels” (verslag van onder meer de lezing van H.B.A. Steens op seminar van Ernst & Young, Capgemini en Hyperion), artikel in: CFO Magazine, mei-juni 2003, 3 pagina's
 • Steens, H.B.A.,  “De controller bespiegeld – het belang van de feitelijke onderbouwing – interview met H.C.H. Paardekooper”, artikel in: Management Control & Accounting, augustus 2003;
 • Steens, H.B.A., “Control bij Laurus 2001 – 2002: back to basics”, artikel in: Management Control & Accounting, oktober 2003;
 • Steens, H.B.A. & P. van der Meij, “Conjuncturele fraude en corporate governance”, artikel in: Face to Face, no.2, herfst 2003;
 • Vaan M. de & H. Praat, J. Krebbexs,  “Demand Chain Navigator, Instrument voor innovatief supply chain management”, artikel in: Inkoop & Logistiek, nr. 4, april 2003, 5 pagina's;
  Brasz, BBijdrage fiscaal recht in de losbladige uitgave Praktijkboek Ontslagrecht; Kluwer-Deventer, 2002;
 • Huizink, J.B., “Bestuurdersaansprakelijkheid bij zwaar weer”, artikel in: TvI, 2002, blz. 59 e.v.;
 • Huizink, J.B., “Niet uit te leggen”, artikel in: Management Control & Accounting, februari 2002, 1 pagina
 • Huizink, J.B., “Rechterlijk activisme; moet alles zomaar kunnen?”, artikel in: Management Control & Accounting, april 2002, 1 pagina
 • Huizink, J.B., “Commissaris quo vadis?”, artikel in: Management Control & Accounting, juni 2002, 1 pagina
 • Huizink, J.B., “Flexibel recht, artikel in: Management Control & Accounting, augustus 2002, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Consolidatie for better and for worse”, artikel in: Management Control & Accounting, oktober 2002, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Moet alles maar kunnen in vennootschapsland?”, artikel in: Management Control & Accounting, december 2002, 2 pagina's;
 • Keuleneer, L., “Koning Aandeel”, artikel in: Management Team, maart 2002;
 • Nimwegen van H. en L.L. Spoor, “Bestuurlijke informatieverzorging: ontwerp, implementatie, beheer en evaluatie”, artikel in: Handboek Management Accounting, juli 2002, Kluwer Bedrijfswetenschappen;
 • Steens, H.B.A. & Y.R.Chr. Boeltjes de Vries, “Professionalisering van sturing en control bij Mexx”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, april 2002, 28 pagina's
  Steens, H.B.A., “Adaptiviteit als kritieke succesfactor”, artikel in: Management Control & Accounting, Sdu, april 2002, 1 pagina
 • Steens, H.B.A. & A.T.H. van der Schee, “Uitgeefbeslissingen en voorraden zijn essentiële begrippen bij kostenbeheersing”, artikel in: Management Control & Accounting, Sdu, april 2002, 8 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Ideeën voor na de zomer”, artikel in: Management Control & Accounting, Sdu, augustus 2002, 1 pagina
 • Steens, H.B.A. & A.T.H. van der Schee, “Service met een glimlach”, artikel in: Management Control & Accounting, Sdu, augustus 2002, 7 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Business controls voor Value Based Management activeren ‘Levers of Control'”, artikel in: MEC Marketeer, Jaargang 10, September 2002, 4 pagina's
 • Steens, H.B.A. & R.S. de Bruin, S.B. Huibregtse, “Transfer pricing: een geïntegreerde benadering”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, november 2002, 20 pagina's
 • Steens, H.B.A., “Normen en waarden”, artikel in: Management Control & Accounting, Sdu, december 2002, 1 pagina
 • Steens, H.B.A., “Waardemanagement in de huidige tijd”, artikel in: Checklisten Financieel Management, Aflevering 44 (4.A.1.13), 2002, 33 pagina's;
 • Huizink, J.B., “Hoge Raad en DAF: nieuwe regels over waardepapieren?”, artikel in: TvI 2001, pagina 131-132, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Privaatrecht actueel. Nogmaals art. 47 F”, in: WPNR 6429, 2001, pagina 33-34, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Annotatie HR 13 oktober 2000 (Rainbow)”, artikel in: TvI, 2001, pagina 39-42, 4 pagina's
 • Huizink, J.B., “De positie van de directeur en de commissaris”, Dossier 2001, nr 48, pagina 2-13, 12 pagina's
 • Huizink, J.B., “Privaatrecht actueel. Bewilligde of niet-bewilligde certificaten”, in: WPNR 6454, 2001, blz. 693-694, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Idem, naschrift”, in: WPNR 6465, 2001, blz.973-974, 2 pagina's;
 • Keuleneer, L., “Ondernemingsbestuurders leggen te veel de nadruk op kortetermijnsucces”, artikel in: De Accountant, december 2001;
 • Keuleneer, L. en De Maeseneire, W., “Waardering van ondernemingen: discounted cashflow, adjusted present value, decision tree analysis en real options”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, augustus 2001;
 • Keuleneer, L., “Belangenconflicten verstoren beleggingswereld”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, september/oktober 2001;
 • Keuleneer, L., “Opties voor optimaal financieel beleid”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, januari/februari 2001;
 • Roozen F.A. & H.B.A. Steens, H. van Nimwegen & T.L.C.M. Groot, “Ontwikkelingen in financieel management”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, Kluwer, december 2001, 5 pagina's;
 • Steens, H.B.A., “Ook deze tijd vraagt om waardemanagement”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, Kluwer, december 2001, 14 pagina's;
 • Steens, H.B.A., “Business Controls for Value Based Management Activate Levers of Control”, artikel in: Articles of Merit 2001 Competition of the Financial Management Accounting Committee, International Federation of Accountants (IFAC), November 2001;
 • Steens, H.B.A., “Waardegedreven sturing en control gewaardeerd – invloeden van de netwerkeconomie op waardemanagement”, Oratie, Vrije Universiteit/Capgemini, februari 2001, 70 pagina's;
 • Vaan M. de & R. Barendrecht, “Logistics Network Management & e-business” artikel in: praktijkgids De Controller & Informatiemanagement, aflevering 30, maart 2001, 11 pagina's;
 • Huizink, J.B., “De joint-venture overeenkomst”, Dossier 2000, nr 43, pagina 48-52, 5 pagina's
  Huizink, J.B., “Privaatrecht actueel inz. World online”, in: WPNR 6412, 2000, pagina  553-555, 3 pagina's
 • Huizink, J.B., “Onduidelijkheid over stortingsplicht. Enige beschouwingen naar aanleiding van HR 24 maart 2000 (Wachtkamer Televisie Nederland BV)”, artikel in: TvI, 2000, pagina 142-146, 5 pagina's
 • Huizink, J.B., “Privaatrecht actueel, De structuurregeling bij geprivatiseerde ondernemingen”, in: WPNR 6399, 2000, pagina 279-280, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Beloning en sociale verzekering”, Dossier 2000, nr. 41, pagina 31-35, 5 pagina's
 • Huizink, J.B., “Sale and lease back en art.”, Ondernemingsrecht 2000, blz. 229, 1 pagina;
 • Huizink, J.B., “Juridische fusie”, Dossier 2000, nr. 40, pagina 30-36, 7 pagina's;
 • Huizink, J.B., “Annotatie Hof Amsterdam (OK) 4 november 1999”, artikel in: TvI, 2000, pagina 36-37, 2 pagina's
 • Huizink, J.B., “Annotatie Rb. Den Haag 8 december 1999 (Juno Properties)”, artikel in: TvI, 2000, pagina 67-68, 2 pagina's;
 • Keuleneer, L., “Sukkel niet in de value gap”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, juli/augustus 2000;
 • Los, C. & F.A. Roozen, “Management Control voor internet startups”, artikel in: Management Control & Accounting, jaargang 4, nummer 5, 2000;
 • Roozen, F.A., “Voorbij aan Activity Based Costing, Cost Management in een dynamische omgeving”, artikel in: Handboek Management Accounting, december 1999, 25 pagina's (aan de Vrije Universiteit gepubliceerd als Oratie, Amsterdam, juni 1999, 26 pagina's)
 • Brouthers, K.D. & F.A. Roozen, “Is it time to start thinking about Strategic Accounting?”, artikel in: Long Range Planning, Vol 32 no 3, 1999, pagina 311-322;
 • Eeftink, E., “Winstneming bij inbreng van activa in een joint venture”, artikel in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 1999;
 • Keuleneer, L. & K. van Huffel, H. Buysse, “Cash Management in de Praktijk”, artikel in: Tijdschrift Financieel Management, maart-april 1999;

Overige publicaties

 • Ferko Spits, “Tabaksblat trekt Europa in”, (in Management Scope), jan 2005, 1 pagina;
 • Roozen, F.A., “Marktregulering, tariefstelling en bedrijfsvoering – een studie naar het effect van de tariefgrondslag op de efficiëntie van de bedrijfsvoering in het algemeen en de prikkel tot investeren in het landelijk gastransportnetwerk in het bijzonder; Deel I: Kostprijs als tariefgrondslag”, Gasunie, Groningen  januari 2005, 55 pagina's
 • Roozen, F.A., “Marktregulering, tariefstelling en bedrijfsvoering – een studie naar het effect van de tariefgrondslag op de efficiëntie van de bedrijfsvoering in het algemeen en de prikkel tot investeren in het landelijk gastransportnetwerk in het bijzonder; Deel II: Investeringstheorie als tariefgrondslag”, Gasunie, Groningen, januari 2005, 8 pagina's;
 • Bert Brasz en T. J. van der Ploeg, “Country report on public benefit organisations in The Netherlands, in: ‘Charities and Public Benefit Organisations', bundel ter gelegenheid van Conference on Charities and Public Benefit Organisations, China, oktober 2004, 23 pagina's
 • Brasz B., “Rente- en royaltyrichtlijn geïmplementeerd”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 1, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “De toekomst van de vennootschapsbelasting”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 2, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “Goed Koopmansgebruik”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 3, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “Fiscale faciliteit bij aandelenfusie?”, artikel in: Mangement Control & Accounting, nummer 4, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “Buitenlands loon”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 5, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “Ziekenhuizen en BTW-constructies”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 6, 2004, 2 pagina's
 • Brasz B., “Nederland voert thin-capitalisationregel in”, artikel in: Finance & Control, nummer 1, 2004, 1 pagina
 • Brasz B., “Aankoopkosten van een deelneming”, artikel in: Finance & Control, nummer 3, 2004, 1 pagina
 • Eeftink, E. Bijdrage aan “Insights into IFRS”, KPMG 2004;
 • Eeftink, E. “Jaarboek Externe Verslaggeving” (co-auteur en redactieraad), Editie 2004/2003, Kluwer.
 • Steens, H.B.A., Bijdrage aan onderzoeksrapport: “Transforming Finance in Europe – People, not Systems, Lead the Way”, CFO Research Services/Capgemini, April 2004, 2 pagina's;
 • Brasz B., “Invloed Europese regelgeving op het Nederlands belastingrecht”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 1, 2003, 2p;
 • Brasz B., “De autokostenfictie” , artikel in: Management Control & Accounting, nummer 2, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Eigen of vreemd vermogen. Enkele fiscale aspecten.”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 3, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Nog steeds geen echte duidelijkheid over arbeidsrelatie zzp-er” , artikel in: Management Control & Accounting, nummer 4, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Het fiscale inkomensbegrip ter discussie” , artikel in: Management Control & Accounting, nummer 5, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Het Bosal arrest en de kosten van buitenlandse deelnemingen”   , artikel in: Management Control & Accounting, nummer 6, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Fokker I en Fokker II”, artikel in: Finance & Control, nummer 1, 2003, 1p;
 • Brasz B., “Verzekeraar mag boekwinst op obligaties niet doorschuiven”, artikel in: Finance & Control, nummer 2, 2003, 1p;
 • Brasz B., “BTW over elektronische diensten”, artikel in: Finance & Control, nummer 3, 2003, 1p;
 • Brasz B., “Vaste inrichting en bedrijfsfusiefaciliteit”, artikel in: Finance & Control, nummer 4, 2003, 1p;
 • Brasz B., “Misbruik van Procesrecht”, artikel in: Finance & Control, nummer 5, 2003, 1p;
 • Eeftink, E., “IFRS en waarderingsmaatstaven op de kapitaalmarkt”, bijdrage aan de bundel van het accountancy symposium “Implementation of IFRS - een verslaggevingrevolutie in Europa?”, Universiteit van Tilburg, 18 september 2003;
 • Eeftink, E., “IAS – nu actie nemen!”, artikel in: Management Scope, maart 2003;
 • Huizink, J.B., “Enkele aspecten van ongeldigheid van rechtshandelingen in het vennootschaps- en ondernemingsrecht”, in: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, preadviezen KNB uitgebracht door W.J. Zwalve, L.C.A. Verstappen en J.B. Huizink, Vermande 2003, pagina 171-227, 57 pagina's
 • Van der Leest, D.J.B. & Z. Zielstra, “Back to the Future: an approach to strategy realization”, Conference paper Seminar on strategy realization, Strategic Management Centre, Laren, 2003;
 • Steens, H.B.A. & R. van Tol, M. Folpmers, "Leeftijd en Bedrijfsprestaties - Inzichten in effecten van leeftijdopbouw op bedrijfsprestaties via een bedrijfskundige benadering", Taskforce Ouderen en Arbeid, Capgemini /Van Tol Advies voor Ondernemen, juli 2003;
 • Brasz B., “De oneigenlijke deelneming”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 1, 2002, 2p;
 • Brasz B., “Kosten in verband met een buitenlandse deelneming”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 2, 2002, 2p;
 • Brasz B., “Het fiscale winstbegrip bij ‘goed-doelinstellingen'”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 3, 2002, 2p;
 • Brasz B., “Aftrekbaarheid aankoopkosten van deelnemingen”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 4, 2002, 2p;
 • Brasz B., “Het BTW-compensatiefonds”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 5, 2003, 2p;
 • Brasz B., “Directeur groot aandeelhouder is ondernemer voor de omzetbelasting, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 6, 2002, 2p;
 • Brasz B., “Schadeloosstelling en ontslag”, artikel in: Finance & Control, nummer 1, 2002, 1p;
 • Brasz B., “Binnenlandse concernfinancieringsmaatschappij; verplaatsen of niet?”, artikel in: Finance & Control, nummer 5, 2002, 1p;
 • Brasz B., “De EU-beleggingsdochter”, artikel in: Finance & Control, nummer 6, 2002, 1p;
 • Eeftink, E., “Goodwill en de ‘impairment'-toets”, bijdrage in: Het jaar 2001 verslagen, Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen, Nivra geschriften 72, Kluwer/Koninklijk NIVRA, 2002;
 • Eeftink, E. “Jaarboek Externe Verslaggeving” (co-auteur en redactieraad), Editie 2001/2002, Kluwer;
 • Huizink, J.B., “Van lusten en lasten”, Forum TvI, 2002, blz. 308-309, 2 pagina's
 • Van der Leest, D.J.B. & A. Campbell, “Implementing corporate initiatives: When to use power and when and how to build commitment”, Research Paper Ashridge Strategic Management Centre, London, 2002;
 • Van der Leest, D.J.B. & Z. Zielstra, “Singing in the rain: the duality of strategy control”, Research Paper Strategic Management Centre, Laren, 2002;
 • Steens, H.B.A. & P. Eichhorst, L. van der Tas, M. Smits, “IAS 2005 – Preparing your enterprise for new international financial reporting standars”, Hyperion/Capgemini, November 2002;
 • Vaan M. de & J. Krebbexs “Demand Chain Navigator”, Onderzoekspublicatie van het ontwerp en verificatieonderzoek van een nieuwe methodiek voor innovatief leveranciersmanagement,  Publicatie van het Nationaal Platform Toeleveren en Uitbesteden, december 2002), 2002, 334 pagina's;
 • Brasz B., “Handel in verlies-BV's verder aangepakt”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 1, 2001, 2p;
 • Brasz B., “De 30%-regeling voor ingekomen werknemers”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 4, 2001, 2p;
 • Brasz B., “Het nieuwe rulingbeleid”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 5, 2001, 2p;
 • Huizink, J.B., “Verrekening van regresvorderingen”, Forumbijdrage TvI, 2001, pagina 141-142, 2 pagina's;
 • Brasz B., “Het begrip voorraad in de deelnemingsvrijstelling”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 2, 2000, 2p;
 • Brasz B., “Hoofdkantoorkosten binnen concerns”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 3, 2000, 2p;
 • Brasz B., “Inkoop van aandelen en de belastingherziening 2001”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 4, 2000, 2p;
 • Brasz B., “Ongeoorloofd verschil in behandeling tussen vaste inrichtingen en vennootschappen binnen de Europese Gemeenschap”, artikel in: Management Control & Accounting, nummer 5, 2000, 2p;
 • Eeftink, E., “Goodwill bij acquisities van ondernemingen”, bijdrage in: Het jaar 1999 verslagen, Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen, Nivra geschriften 70, Kluwer/Koninklijk NIVRA, 2000;
 • Eeftink, E., “Comprehensive Income- over de som en de delen”, oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2000;
 • Huizink, J.B., “Boekbespreking Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, Deel 2, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, vierde druk, Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, Gouda Quint, Deventer, 2000”, R.M. Themis, 2001, blz. 158-160, 3 pagina's
 • Keuleneer, L., “Strategic Finance: De relatie tussen strategie en finance”, Koninklijk NIVRA, Amsterdam, 1999

Boeken in voorbereiding

 • Los, C, F.A. Roozen & H.B.A. Steens, “Bedrijfseconomische beslissingscalculaties – tekst en cases”, 250 pagina's, publicatie 2e helft 2005
 • Roozen, F.A., “Case studies in Strategy and Control”, 200 pagina's, publicatie eind 2005
 • Klaassen, A. & F.A. Roozen, “Corporate Governance – een empirisch onderzoek naar de praktische implicaties van Goverance-codes voor de bedrijfsvoering van Nederlandse ondernemingen”, FINEM, 2e helft 2005.