Publicaties 2005-2010

Publicaties docentenkorps EMFC 2005-2010


Publicaties 2005:

Boeken, Boekdelen en artikelen  

 • Dekker, H.C., Strategisch Kostenmanagement, in Handboek Management Accounting, afl. 40, juli 2005, 20p.
 • Dekker, H.C., Anders kijken naar kosten: Een strategisch kostenmanagement perspectief, deel 1, in: Controllers Magazine, 19e jrg. nr. 7 sept. 2005, p. 40-43
 • Dekker, H.C., Andere kijk op kosten: Een strategisch kostenmanagement perspectief, deel 2, in: Controllers Magazine, 19e jrg. nr. 8 okt. 2005, p 40-42
 • Dekker, H.C., Strategisch Kostenmanagement, in: Finance&Control, 4e jrg, nr. 5, okt. 2005, p6-10
 • Jalink, L en H.C. Dekker, Competenties in Controlling: Een competentieraamwerk voor de controller in Nederland, in: MCA, Tijdschrift voor Organisaties in Control, 9e jrg. nr. 5, okt. 2005, p8-14
 • Dekker, H.C., Klantgerichte Kosteninformatie, in: Handboek Management Accounting, afl. 41, dec. 2005, 18p.
 • Dekker, H.C., Strategisch Kostenmanagement: Betere positie, lagere kosten, in: Finance Incorporated, 1e jrg. nr. 6, jan./febr. 2006, pag. 8 -10
 •  
 • Huizink, J.B., Insolventie, vijfde druk, Kluwer Deventer, 2005
 • Huizink, J.B., Eigen schuld, in: Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht, dl.137 recht en praktijk onder red. van M.L. Hendrikse, Ph. H.J. G. van Huizen, J.G.J. Rinkes, Kluwer, deventer, 2005, blz. 235-249.
 • Huizink, J.B., Geldigheid en ongeldigheid van besluiten in het rechtspersonenrecht, WPNR 6613 (2005), blz. 199-206
 • Huizink, J.B., Uitkeringen aan aandeelhouders, O&F 65, 2005, blz.49-59
 • Huizink, J.B., Herziening Wet schuldsanering natuurlijke personen, NJB 2005, blz. 1080-1083
 • Huizink, J.B., N.J.H. Huls, Pro/contra Stelling: de schone lei, de bv en de kleine man, TvI 2005, 23 , blz. 87-90
 • Jane Welch, Matthias Pannier, Eduardo Barrachino, Jan bernd Huizink, Philip Ledeboer, Comparative implementation of EU directives (I) – insider dealing and market abuse, British Institute of International and Comparative Law, dec. 2005 blz. 70-84
 • Huizink, J.B., Europa en de flexibele BV, Vuurwerk , nr. 2 november 2005, blz. 10-13.
 • Huizink, J.B., Juridische checks and balances na de crisis, Fiducie 2005, blz.
 • Dorsman, A.B., L. Vanthienen, L. Keuleneer, C. Van Hulle, L. Gheysens, Financieel Management, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 443 pagina's (geheel herziene druk)
 • Leest, D.J.B. van der, Strategie: een kwestie van doen en denken, Management Executive, jaargang 3, nummer 5 – 2005
 • Herik, J. van den, A. Klaassen, F.A. Roozen, “Corporate Governance – de enige zekerheid is die van de verandering”, Finem, Den Haag, december 2005, 60p.
 • Spoor, L.L. & F.A. Roozen, “Betrouwbaarheid van periodieke bestuurlijke informatie”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, aflevering 39, april 2005, 24p.
 • Roozen, F.A., Van Leren kijken naar leren zien – de rol van de controller, Tijdschrift Controlling, maart 2006, p.24-28
 • Roozen, F.A., Allround en academisch opgeleid – de controller van morgen, Tijdschrift Controlling, april 2006.
 • Spoor L.L., Periodieke Bestuurlijke Informatie, de methode Interne Berichtgeving in de praktijk, Reeks Controlling in de praktijk nummer 71, Kluwer 2005, 115p
 • Spoor, L.L. & F.A. Roozen, “Betrouwbaarheid van periodieke bestuurlijke informatie”, artikel in: Handboek Management Accounting, Kluwer, aflevering 39, april 2005, 24p.
 • Steens, H.B.A , “Six Sigma: Zoekt en gij zult vinden”, Management Control & Accounting, Januari 2005, pp.
 • Steens, H.B.A , “Royal Friesland Foods en Internationalisering”, Management Control & Accounting, Januari 2005, pp. 21 – 23.
 • Barendrecht en M.J.M. de Vaan, Waarom ICT-implementaties mislukken, Tijdschrift voor inkoop en logistiek, nr 1 – 2005

Onderzoeksrapporten

 • Roozen, F.A., “Marktregulering, tariefstelling en bedrijfsvoering – een studie naar het effect van de tariefgrondslag op de efficiëntie van de bedrijfsvoering in het algemeen en de prikkel tot investeren in het landelijk gastransportnetwerk in het bijzonder; Deel I: Kostprijs als tariefgrondslag”, Gasunie, Groningen  januari 2005, 55 p.
 • Roozen, F.A. “Marktregulering, tariefstelling en bedrijfsvoering – een studie naar het effect van de tariefgrondslag op de efficiëntie van de bedrijfsvoering in het algemeen en de prikkel tot investeren in het landelijk gastransportnetwerk in het bijzonder; Deel II: Investeringstheorie als tariefgrondslag”, Gasunie, Groningen, januari 2005, 8 p.
 • Roozen, F.A. “Rendement en Risico – een studie naar de samenstellende componenten bepalend voor de rendementseis voor investeringsprojecten”, Gasunie, Groningen, juli 2005,  37p.

Overige publicaties

 • Huizink, J.B., In control”wettelijke status, Column MCA, januari 2005, blz. 38-39.
 • Huizink, J.B., Het vraagstuk van het instructierecht bezworen?, Column MCA, april 2005, blz. 44-45.
 • Huizink, J.B., Van beschermingswallen en dergelijke, Column MCA, juni 2005, blz. 34-35.
 • Huizink, J.B., Het verplichte bod, Column MCA, augustus 2005, blz. 41-42
 • Huizink, J.B., De wet op het financieel toezicht,  Column MCA, oktober 2005, blz. 34-35
 • Huizink, J.B., Spookfiguren,  Column MCA, december 2005, blz.  40-41
 • Huizink, J.B., rechtspersonen, suppl. 188, 170 blz.
 • Huizink, J.B., arbeidsovereenkomst, suppl.  226, 78 blz.
 • Huizink, J.B., rechtspersonen, suppl 185, 42 blz.
 • Steens, H.B.A., “Innoveren”, Management Control & Accounting, Column, Oktober 2005, pp.1.

Interviews

 • Tom Nierop, “Sturing en control in de netwerkeconomie – ‘De permanente afweging, die is structureel'” (interview met H.B.A. Steens naar aanleiding van het boek “Waardemanagement in de netwerkeconomie [..]”, Kluwer 2004), De Accountant, April 2005, pp. 42 - 44


Publicaties 2006:

Boeken, Boekdelen en artikelen

 • Brasz, H.A., 2006, ’Steekpenningen’, MCA, februari, blz.34-35.
 • Brasz, H.A., 2006, ‘Fiscale eenheid in de omzetbelasting’, MCA, april, blz.42-43.
 • Brasz, H.A., 2006, ‘Verliesverrekening beperken?’, MCA, juni, blz. 27-28.
 • Brasz, H.A., 2006, ‘Fiscale doorschuiffaciliteit bij splitsing tegen contanten?’, MCA, augustus, blz.36-37.
 • Brasz, H.A., 2006, ‘Levensloop, Vut en Ontslaguitkeringen’, MCA, oktober, blz. 36-37.
 • Brasz, H.A., 2006, ‘De vernieuwde deelnemingsvrijstelling’, MCA, december, blz. 20-21.

  Dijkman, A. en E. de With, ‘Kwaliteitsinformatie in de interne berichtgeving: financiële informatie’, Rendement met kwaliteit. WEKA Uitgeverij, december 2006.

  Eeftink, E. en Camfferman C., ‘Veronderstellingen en schattingen bij het opstellen van de jaarrekening’, in: Het jaar 2005 verslagen, ‘Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen’, red. R.G. Bosman, C. Camfferman, R.G.A. Vergoossen, Kluwer/Koninklijk NIVRA, 2006, p. 67-89.
  Eeftink, E., 2006, ‘Discussie over gezonde verhouding tussen principes en regels’, Accountancynieuws, november, p. 30-32.
  Eeftink, E., Winter 2005/2006, ‘Are analysts prepared for IFRS?’, Audit Committee Quarterly, p. 19-22.
  Eeftink, E., Winter 2005/2006, ‘Convergence of IFRS and US GAAP – update’, Audit Committee Quarterly, p. 19-22.
  Eeftink, E., Spring 2006, ‘Current Developments IFRS - Convergence: Memorandum of Understanding between IASB and FASB’, Audit Committee Quarterly, p. 20-22.
  Eeftink, E., Winter 2006/2007, ‘Current Developments IFRS - more time for a balanced process’, Audit Committee Quarterly , p. 17-19.
  Eeftink, E., Winter 2006/2007,’Two new pieces of oversight legislation’, Audit Committee Quarterly, p. 9.
  Eeftink, E., Spring 2007, ‘Balancing principles and rules’, Audit Committee Quarterly, p. 16-17.
  Eeftink, E., Spring 2007, ‘Current developments - IFRS, SEC and EU Transparancy Directive’, Audit Committee Quarterly, p. 20-22.
  Eeftink, E. Maandelijkse rubriek “Jaarverslag” in maandblad “Financieel Management” (hier gecombineerd weergegeven)

  Huizink, J.B., 2006, ‘De grenzen van Enquêterecht’, Onderneming & Financiering, 71, 13-26.
  Huizink, J.B., 2006, ‘De Wet op Financieel Toezicht’, Onderneming en Financiering, 70, 2-10.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Risico’s en het beheers-en controlesysteem van de vennootschap’, Tijdschrift voor Insolventierecht, 1, 1-2.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Rechtspersonen (Groene Serie)’, Deventer: Kluwer.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Het vennootschapsrecht en de eenpersoonsvennootschap, In De Le(e)nigheid van het Social Recht, Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel (pp. 507-525)’, Amsterdam: VU AMSTERDAM.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Commercial Law,In E. Hondius (Ed.), Introduction to Dutch Law, 4th revisited edition (pp. 205-226)’, Deventer: Kluwer.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Rules-based’ of ‘principles-based’, MCA, juni, 29-30.
  Huizink, J.B., 2006, ‘De BV komt eraan!’, MCA, oktober, 38-39.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Het blijft mensenwerk’, MCA, december, 22-23.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Het recht van enquête’, MCA, augustus, 38-39.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Insider dealing and market abuse’, MCA, april, 43-44.
  Huizink, J.B., 2006, ‘Lang leve het certificaat van aandeel’, MCA, februari, 36-37.

  Leest, D.J.B. van der, 2006, ‘Turandot: new views embedded in old wisdom – Derkjan van der Leest in VU PDC Lustrumboek’.
  Leest, D.J.B. van der (2004), 2006, ‘Turandot- the riddles around strategy realization, In Handboek Management Accounting.

  Roozen, F.A., Steens, H.B.A., 2006, ‘Reflections on the future of Finance and Control – Creating a knowledge management environment supporting continuous learning’, Kluwer, september, pp. 1 – 343.

  Schoute, M. en E. de With, ‘Het gebruik van winst- en investeringscentra. In Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen’, MAB, mei 2006.
  Schoute, M. en E. de With, ‘Het gebruik van prestatiemaatstaven en taakstellingen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen’, MAB, september 2006.

  Spoor, L.L., 2006,  ‘bijdrage hoofdstuk 8 (Sarbanes Oxley: from Nuisance to control-Evidence on the effectiveness and efficiency of internal control systems, a case study, in Reflections on the Future of Finance and Control (80 pagina’s) onder redactie van F.A. Roozen en H.B. Steens’, Kluwer bedrijfswetenschappen, augustus.
  Spoor, L.L., 2006, ‘COSO Enterprise Risk Management Framework, De nieuwe standaard voor risicomanagement’, bijdrage E1510 in Handboek Management Accounting, augustus, (33 pagina’s).

  Steens, H.B.A., 2006, ‘De extreme make-over van een krantenconcept: control als backbone’, Management Control & Accounting, april, pp. 2 – 7.
  Steens, H.B.A., 2006, ‘Beter zicht op prestaties nodig ondanks ‘derde woensdag van mei’, Management Control & Accounting, juni, pp. 21 – 22.
  Steens, H.B.A., 2006, ‘Samenhang van factoren’, in: Corporate Performance Management – Best practices 2007, CxO Media, November, pp. 6 – 10.

  Veen, R., en Spoor, L.L., 2006, ‘ Riskmanagement en internal control bij Randstad’, bijdrage E1515 in Handboek Management Accounting, december, (25 pagina’s).

  With, E. de en A. Dijkman, ‘Prestatiemeting en -beoordeling bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen’, MCA, februari 2006.

Overige publicaties

Roozen, F.A., (m.m.v. Derjan van der Leest en Bert Steens), 2006, ‘Case Vopak – Part I – Road to excellence’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 11
Roozen, F.A., (m.m.v. Derjan van der Leest en Bert Steens), 2006, ‘Case Vopak – Part II – Financing Vopak’s growth strategy’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 11
Roozen, F.A., (m.m.v. Derjan van der Leest en Bert Steens), 2006, ‘Case Vopak – Part III – Moving beyond strategy’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 4

Publicatiegerichte taken

Lid kernredactie Management Control & Accounting, Kluwer (prof. dr. J. Bouwens, prof. dr. ir. M.H. Corbey, prof. dr. ir. J.M. Bots, prof. dr. F.G.H. Hartmann RC, drs. H.A.L.M. van Horn RA, C.A.J.A. Oudemans RC, prof. dr. R.F. Speklé, prof.dr. H.B.A. Steens RC, prof. dr. F.H.J. Vaassen RA (vz))
Lid redactie Handboek Management Accounting, Kluwer (prof. dr. F.A. Roozen, drs. E. de With, prof.dr. H.B.A. Steens RC)

 
Publicaties 2007:

Boeken, Boekdelen en artikelen

Brasz, H.A., 2007, ’Nederland belastingparadijs?’, MCA, februari, blz.32-33
Brasz, H.A., 2007, ‘Naheffing of eindheffing?’, MCA, maart, blz.32-33
Brasz, H.A., 2007, ‘Waardeloze opties, negatief loon?’, MCA, april, blz. 50-51
Brasz, H.A., 2007, ‘Beloning in de Vpb’, MCA, juni, blz.41-42
Brasz, H.A., 2007, ‘Fiscale driehoeksverhouding’, MCA, september, blz. 24-25
Brasz, H.A., 2007, ‘Inkoop eigen aandelen op de beurs’, MCA, oktober, blz. 48-49
Brasz, H.A., 2007, ‘Het nieuwe personenvennootschappenrecht fiscaal’, MCA, november, blz. 46-47
Brasz, H.A., 2007, ‘Regels voor transfer pricing’, MCA, december, blz. 36-37

Dijkman, A.,With, E. de, 2007, ‘Kwaliteitsinformatie in de interne berichtgeving: niet-financiële informatie’, Rendement met kwaliteit. WEKA Uitgeverij, maart.
Dijkman, A.,With, E. de, 2007, ‘Activity-Based Costing’, Rendement met kwaliteit. WEKA Uitgeverij, mei.

Eeftink, E., Spring 2007, ‘Balancing principles and rules’, Audit Committee Quarterly, p. 16-17.
Eeftink, E., Spring 2007, ‘Current developments - IFRS, SEC and EU Transparancy Directive, Audit Committee Quarterly’, p. 20-22.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, februari, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, maart, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, april, p. 14-15.
Eeftink, E. en Camfferman, C., 2007, ‘Winstbelastingen in de jaarrekening: informatieverstrekking in de toelichting, in: Het jaar 2006 verslagen, Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen’, red. R.G. Bosman, C. Camfferman, R.G.A. Vergoossen, Kluwer/Koninklijk NIVRA, p. 29-53 (te verschijnen in december 2007).
Eeftink, E. en Bergwerff, C.P., e.a., 2007, ‘KPMG Jaarboek Externe Verslaggeving 2007/2008’, Kluwer
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, mei, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, juni, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, augustus, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, september, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, oktober, p. 14-15.
Eeftink, E., 2007, rubriek ‘Jaarverslag’, Financieel Management, november, p. 14-15.

Jong, G.R.A. de, Roozen, F.A., 2007, ‘Managing and controlling quality in professional services firms’, in: de Jong, G.R.A., ‘Professional Services Firms, Strategic Management Centre’, p.209-220.

Huizink, J.B., 2007, ‘De personenvennootschap nieuwe stijl en de faillissementswet’, Tvl, blz. 202-206.
Huizink, J.B., Jungman, N., 2007, ‘De Wsnp, bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk traject’, diss. Leiden 2006, Leiden University Press, 2006, XIII-227 blz., R.M. Themis, augustus, blz. 173-175.
Huizink, J.B., Schim, B.F.L.M., 2007, ‘Giraal effectenverkeer en goederenrecht’, diss. Nijmegen 2006, dl. 36 Serie Onderneming en Recht, Kluwer, Deventer, 2006 XIV- 245 blz., R.M. Themis, december, blz.
Huizink, J.B., voorjaar 2007, ‘De Wft, een complexe affaire, in: Compliance in beweging’, nr. 1, blz. 17-19
Huizink, J.B., 2007, column ‘Een Salomonsoordeel’, MCA, februari, blz. 40-41
Huizink, J.B., 2007, column ‘Monitoring de code’, MCA, maart, blz. 58-59
Huizink, J.B., 2007, column ‘Een beroep op de moraal’, MCA, juni, blz. 24-25
Huizink, J.B., 2007, column ‘Wel flexibeler, niet eenvoudiger’, MCA, september, blz. 43-44
Huizink, J.B., 2007, column ‘Een honderdjarige!’, MCA, oktober, blz. 30-31
Huizink, J.B., 2007, column ‘Haviltexen in Spa’, MCA, november, blz. 16-17
Huizink, J.B., 2007, column ‘De Nieuwe personenvennootschap’, MCA, december, blz.
Huizink, J.B., 2007, column ‘Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg’, zesde druk, Kluwer, Deventer

Leest, D.J.B. van der, 2007, ‘leidinggeven aan professionals is mensenwerk’, Human Network
Leest, D.J.B. van der, 2007, ‘Strategy within professional services firms’, in: de Jong, G.R.A., ‘Professional Services Firms’, Strategic Management Centre, p.137-161.

Reen, G.M. van, Spoor L.L., 2007, ‘Risicomanagement en de internal audit functie’, bijdrage E1520 in Handboek Management Accounting, oktober (29 pagina’s)

Roozen, F.A., Steens, H.B.A., 2007, ‘Educating masters in finance and control – a postgraduate learning experience’, Kluwer, 24 p.
Roozen, F.A., Spoor, L.L. (red), 2007, ‘Bestuurlijke Informatieverzorging en administratieve organisatie – een (eigen-)aardig vakgebied 25 jaar verder’, Afscheidsbundel H. van Nimwegen, Kluwer, 48 p.
Roozen F.A., 2007, ‘Designing management control systems in professional services firms – a contingency approach’, in: de Jong, G.R.A., 2007, ‘Professional Services Firms, Strategic Management Centre’, p.249-276

Spoor L.L., Nieuw Amerongen, C.M. van, 2007, ‘Corporate Governance: van compliance naar ‘in control’, bijdrage A1500 in Handboek Management Accounting, december (51 pagina’s)
Spoor L.L., Nieuw Amerongen, C.M. van, 2007, ‘van compliance naar ‘in control’, alleen het voldoen aan regels is niet genoeg’, Finance & control, december (5 pagina’s)

Steens, H.B.A., 2007, ‘Een business case voor de business case’, MCA, juni, pp. 16 – 17
Steens, H.B.A., 2007, Vertaling voor ‘Zwarte zwanen en de statistiek – voorkom logicafouten bij de interpretatie’, MCA, oktober (auteur: Nassim Taleb), pp. 17 – 22
Steens, H.B.A., 2007, ‘Rendement en risico gaan hand in hand’, MCA, december, p. 1

With, E. de, Dijkman, A., 2007, ‘Budgettering bij beursgenoteerde ondernemingen’, MCA, december.
With, E. de, Dijkman, A., 2007, ‘Budgettering bij beursgenoteerde ondernemingen’, Handboek Management Accounting, Kluwer, Deventer, december.

Overige publicaties

Roozen, F., Kolk, P. van der, 2007, ‘Case Hagemeyer – Part I – Sailing into a perfect storm’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 17
Roozen, F., Kolk, P. van der, 2007, ‘Case Hagemeyer – Part II – How to survive financial distress’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 7
Roozen, F., Kolk, P. van der, 2007, ‘Case Hagemeyer – Part III – Financing the future’, VU University Amsterdam, pp. 1 – 5

Publicatiegerichte taken

Lid kernredactie Management Control & Accounting, Kluwer (prof. dr. J. Bouwens, prof. dr. ir. M.H. Corbey, prof. dr. ir. J.M. Bots, prof. dr. F.G.H. Hartmann RC, drs. H.A.L.M. van Horn RA, C.A.J.A. Oudemans RC, prof. dr. R.F. Speklé, prof.dr. H.B.A. Steens RC, prof. dr. F.H.J. Vaassen RA (vz))
Lid redactie Handboek Management Accounting, Kluwer (prof. dr. F.A. Roozen, drs. E. de With, prof.dr. H.B.A. Steens RC)

 
Publicaties 2008:

Boeken, Boekdelen en artikelen

Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Planning revisited’, Chief Financial Officer, januari-februari.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Planning revisited (2)’, Chief Financial Officer, maart-april.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Innovatie: we rotzooien maar wat aan?’, Chief Financial Officer, mei-juni.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘High performance: in search for the holy grail?’, Chief Financial Officer, juli-augustus.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Innovatie’, Chief Financial Officer, september-oktober.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Globalisering’, Chief Financial Officer, november-december.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Managing customer value: an application in health care Insurance companies in the Netherlands’, working paper Congress European Accounting Association.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Controllers: waar gaan we naartoe?’, Finance & Control, februari.
Boons, A.N.A.M., 2008, ‘Uitvoering op afstand, beoordeling op afstand?’, Overheidsmanagement.

Bos, A. de, Steens, H.B.A., 2008, ‘Inzicht geven in prestaties loont voor ondernemingen’, Het Financieele Dagblad, 26 januari, p. 21

Bouwens, J., Steens, B., 2008, ‘The economics of full cost transfer pricing’ (working paper submitted for GMARS 2009), december, pp 1 – 47

Brasz, H.A., 2008, ‘De vrijgestelde beleggingsinstelling’, MCA, april, blz. 24-25
Brasz, H.A., 2008, ‘Misbruik van recht in de OB’, MCA, mei, blz. 46-47
Brasz, H.A., 2008, ‘Rechtsbescherming bijfiscale informatieplicht?’, MCA, augustus, blz. 24-25
Brasz, H.A., 2008, ‘Belastingdruk onder druk’, MCA, december, blz. 38-39

Cossin, D., Keuleneer, L., 2008, Case study: Deal making in troubled waters: the ABN AMRO TAKEOVER, reference: IMD-1-0276, English, 30 pages.

Eeftink, E., 2008, Maandelijkse rubriek ‘Jaarverslag’ in maandblad ‘Financieel Management’ (hier gecombineerd weergegeven)
Eeftink, E., 2008, rubriek ‘Current Developments’ – IASB discussion papers, Audit Committee Quarterly Spring 2010, May.
Eeftink, E.,  Spring 2008, ‘Supervision of Financial Reporting - the Spyker case’, Audit Committee Quarterly, May.

Gwosdz, V., Keuleneer, L., Verhoog, W., (red.), 2008, Boek: ‘Framework voor integraal risicomanagement’, Uitgeverij De Standaard, Antwerpen ISBN 978 90 341 9241 7. Aantal pagina’s:239 Met eigen bijdrage over ‘Financiele risico’s en risicomanagement in de financiele functie’ van pagina 41 tot 61

Huizink, J.B., 2008, artikel ‘De eenpersoonsvennootschap’, O&F, februari, blz. 5-22
Huizink, J.B, 2008, artikel ‘De jaarrekening en de kleine onderneming’, Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, december, blz. 128-133
Huizink, J.B., 2008, column ‘Het loyaliteitsdividend voorbij’, MCA, maart, blz. 30-31
Huizink, J.B., 2008, column ‘De maatschappelijke onderneming’, MCA, april, blz. 34-35
Huizink, J.B., 2008, column ‘Rust roest’, MCA, mei, blz. 38-39
Huizink, J.B., 2008, column ‘Een nieuwe Insolventiewet’, MCA, juni, blz. 14-15
Huizink, J.B., 2008, column ‘Klokkenluiders: komt het ooit goed?’, MCA, augustus, blz. 40-41
Huizink, J.B., 2008, column ‘Einde van het belangenpluralisme?’, MCA, september, blz. 16-17
Huizink, J.B., 2008, column ‘De arme aandeelhouder’, MCA, november, blz. 24-25
Huizink, J.B., 2008, column ’Nood breekt wet’, MCA, december, blz. 22-23
Huizink, J.B., 2008, bijdrage aan boek ‘Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid’, in: Het voorontwerp insolventiewet nader beschouwd, Ars Aequi Libri, Nijmegen, blz. 203-216
Huizink, J.B., 2008, ‘Rechtspersonen, onderdelen: Titel 1, art. 1-16, titel 4, afdelingen 1,2,3,5,8: Titel 5, afdelingen 1,5,8’

Leest, D.J.B. van der, 2008, ‘Et Tu, Brute! Lessons from professional services firms: setting the management agenda for the future?’, Strategic Management Centre Executive Brief, December

Oosters, C., Ros, A., Steens, H.B.A., 2008, ‘Streef naar een ‘transparantiebalans’ van risico en rendement”, MCA, maart, pp. 18 – 27
Oosters, C., Ros, A., Steens, H.B.A., 2008, ‘Performance management: Streef naar een ‘transparantiebalans’ van risico en rendement’, Inform, juli, pp. 26 – 28

Roozen, F.A., Steens, H.B.A., 2008, ‘Environmental influence on the role and requirements of finance professionals’, Performance, mei, pp. 16 - 33

Steens, H.B.A., 2008, ‘Impacts of Transfer Pricing on Value Creation’, Kluwer, (proefschrift, verdedigd op 14 november 2008), juli, pp. 1 - 192
Steens, H.B.A., 2008, ‘Het gaat om de feiten’, MCA, augustus, p. 13
Steens, H.B.A., 2008, ‘Ingrijpen doet pijn, niet ingrijpen nog veel meer’, MCA, december, p. 1

Verbeeten, F.H.M., Boons A.N.A.M., 2008, ‘Strategic priorities, performance measures and performance: an empirical analysis in Dutch firms’, European Management Journal.

With, E. de, Dijkman A., 2008, ‘Budgeting Practices of Listed Companies in the Netherlands’, IMA’s 89th Annual Conference & Exhibition, June 14-18
With, E. de, Dijkman A., 2008, ‘Budgeting Practices of Listed Companies in the Netherlands’, Management Accounting Quarterly

Publicatiegerichte taken

Lid kernredactie Management Control & Accounting, Kluwer (prof. dr. J. Bouwens, prof. dr. ir. M.H. Corbey, prof. dr. ir. J.M. Bots, prof. dr. F.G.H. Hartmann RC, drs. H.A.L.M. van Horn RA, C.A.J.A. Oudemans RC, prof. dr. R.F. Speklé, prof.dr. H.B.A. Steens RC, prof. dr. F.H.J. Vaassen RA (vz))
Lid redactie Handboek Management Accounting, Kluwer (prof. dr. F.A. Roozen, drs. E. de With, prof.dr. H.B.A. Steens RC)

 
Publicaties 2009:

Boeken, Boekdelen en artikelen

Boons, A.N.A.M., 2009, ‘Maatschappelijke verantwoord ondernemen’, Chief Financial Officer, jan-febr, pp. 68-69;
Boons, A.N.A.M., 2009, ‘De onzichtbare hand’, Chief Financial Officer, maart-april, pp. 70-71;
Boons, A.N.A.M., 2009, ‘Leadership in finance?’, Chief Financial Officer, mei-juni, pp. 34-35;
Boons, A.N.A.M., 2009, ‘Na de recessie…’, Chief Financial Officer, juli-augustus;
Boons, A.N.A.M., 2009, ‘Publiek-private samenwerking: onderwijs & onderzoek, september-oktober
Boons, A.N.A.M., 2009, ‘Verandering is nodig, maar hoe?’, november-december

Bouwens, J.F.M.G., Steens, H.B.A., 2009, ‘The economics of full cost transfer pricing’, (working paper submitted for GMARS Copenhagen, 18 June 2009), January, pp. 1 – 47

Eeftink, E., Feijter, R. de, 2009, ‘Joint ventures in de jaarrekening’, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 83e jaargang nummer 12, december, pp. 414-425
Eeftink, E., Korf, D., 2009, ‘problemen banken liggen niet aan IFRS’, commentaar in Het Financieele Dagblad, januari
Eeftink, E., 2009, rubriek ‘Current Developments’ (o.a. Transparency requirements applicable to 2008 annual reports, Reminders for financial statements in current market conditions), Audit Committee Quarterly Winter 2008-2009, februari
Eeftink, E., Korf, D., 2009, ‘Impairment verliezen apart vermelden in de winst- en verliesrekening?, KPMG, februari
Eeftink, E., 2009, rubriek ‘Current Developments’(o.a. Global financial crisis – G20 roadmap on financial reporting, IASB response to G20 recommendations, New IASB proposals on consolidation, IASB Discussion Paper on Leases, Transparency Directive – responsibility statements in practice), Audit Committee Quarterly Spring 2009, mei
Eeftink, E., Arnold, C.A., e.a., 2009, ‘KPMG Jaarboek Externe Verslaggeving 2009/2010’, Kluwer
Eeftink, E., 2009, ‘Financial instruments – Replacement of IAS 39 in progress’, Audit Committee Quarterly Fall 2009, rubriek ‘Current Developments’, oktober

Huininga, L., Steens, H.B.A., 2009, ‘Prioriteit CFO: kosten- en cashmanagement’, verslag round table tijdens CFO Day 2009, Chief Financial Officer, september-oktober, pp. 28 - 31

Huizink, J.B., 2009, artikel ‘Voorstel tegenstrijdig belang ramp voor aandeelhouders’, Tvl, blz. 39-41
Huizink, J.B., 2009, ‘Samengevoegde afwikkeling van faillissementen’, boekbespreking diss. M.L.H. Reumers, Maandblad voor vermogensrecht nr. 1, blz. 7-10
Huizink, J.B., 2009/1, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid, één pot nat?’, O&F, blz.100-113
Huizink, J.B., 2009, ‘Het vennootschapsrecht en de werkelijkheid’, WPNR 6803, blz. 531-533
Huizink, J.B., 2009, column ‘Bij de kachel’, MCA, februari, blz. 20-21
Huizink, J.B., 2009, column ‘De disciplinerende werking van de faillissementswet’, MCA, maart, blz. 30-31
Huizink, J.B., 2009, column ‘Bestuurders van ondergeschikte groepsmaatschapppijen’, MCA, april, blz. 32-33
Huizink, J.B., 2009, column ‘Blue Tomato’, MCA, mei, blz. 16-17
Huizink, J.B., 2009, column ‘Jaarrekeningenrecht: graag niet langer voor kleine ondernemingen’, MCA, juli, blz. 30-31
Huizink, J.B., 2009, column ‘De vergeten intrekking’, MCA, oktober, blz. 20-21
Huizink, J.B., 2009, column ‘Gescharrel met rechtspersonen’, MCA, december, blz. 16-17
Huizink, J.B., 2009, bijdrage aan boek ‘De onderneming in het goederenrecht’, in: Met Recht, Liber Amicorum Theo Raaijmakers, Kluwer, Deventer, 2009, blz. 209-214
Huizink, J.B., 2009, bijdrage aan boek ‘Slothoofdstuk’, in: Leerboek Wft, red. J.B. Huizink, D. Schoenmaker, Maklu, Antwerpen, blz. 225-238
Huizink, J.B., 2009, ‘Insolventie’, zesde druk, Kluwer Deventer
Huizink, J.B., 2009, ‘Rechtspersoon, vennootschap en onderneming’, dl. 7 studiereeks burgerlijk recht, Kluwer, Deventer,  XXII + 384 blz.
Huizink, J.B., 2009, ‘Ondernemingsrecht: cases in control, het blijft mensenwerk’, verzameling MCA columns 2002 t/m 2008, Kluwer, 189 blz.
Huizink, J.B., 2009, ‘Rechtspersonen’, onderdelen: Titel 1, art. 1-16, titel 4, afdelingen 1,2,3,5,8: Titel 5, afdelingen 1,5,8

Keuleneer, L. (ed), Gwosdz, V. (ed), Roodhooft, F., Roosen, E., Stremersch, S., 2009, Boek: ‘Financiele Beslissingstechnieken voor managers’, Uitgeverij De Boeck, Antwerpen ISBN 978 90 455 3104 5. Aantal pagina's 174 Editor met eigen bijdrage over 'Investeringsanalyse' en 'Werkkapitaalbeheer'

Leest, D.J.B. van der, Roozen, F.A., Hoofdstuk 3, Strategierealisatie: ‘Reflect before and after you act’. In Melker, G.J., Have, W. ten, Filipović, N., Eenennaam, F. van (red.), 2009, Boek: ‘Strategie maakt het verschil’, Uitgeverij Noordhoff Uitgevers.
Leest, D.J.B. van der, 2009, ‘Leadership in Finance’,CFO Magazine, mei
Leest, D.J.B. van der, 2009, ‘Hiërarchie versus commitment’, CFO Magazine, maart

Reen, G. van, Spoor, L.L., 2009, ‘Taken internal auditor, het moment voor verandering?’, Finance & Control, augustus, pag.18-21

Roozen, F.A., 2009, ‘Agility – the fittest finance team will survive’, CFO Magazine, november-september, p.73-76.
Roozen, F.A., 2009, ‘The CEO’s dream: CFO as strategic partner’, in: D. Swagerman, V. Van der Waal (red) Van Trendvolger naar Trendsetter, Kluwer, p.209-220.
Roozen, F.A., 2009, column, “De CFO als strategisch partner”, CFO Magazine, mei-juni, p.51.
Roozen, F.A., 2009, column, “Weg met het PE-corvee”, CFO Magazine, juli-augustus, p.69.
Roozen, F.A., 2009, column, “Baanbrekend innoveren in finance”, CFO Magazine, september-oktober, p.27.
Roozen, F.A., 2009, column, “Governance – een strategisch perspectief op one-tier versus two-tier boards”, CFO Magazine, november-december, p.39.
Roozen, F.A., 2009, whitepaper, “Agility – what’s in it for finance”, www.smclaren.com, 20p..
Roozen, F.A., Leest, D.J.B. van der, 2009, ‘Naar een besturingsmodel voor strategierealisatie: lessen uit de praktijk’, in Handboek Management Accounting, Kluwer, Deventer, september

Steens, H.B.A., 2009, ‘De vijf beste tips voor commissarissen’, Zicht op Toezicht, januari, p. 5
Steens, H.B.A., 2009, ‘Transfer pricing: broekzak-vestzak of instrument voor waardecreatie?’, MCA, februari, pp. 36 – 43
Steens, H.B.A., 2009, ‘Scenarioplanning en forecasting’, Governance Update, februari, p. 17
Steens, H.B.A., 2009, ‘4 Bestuurlijke prioriteiten in economische crisis’, CxO Media, Nieuwsbrief Financieel Management, 23 maart
Steens, H.B.A., 2009, ‘Cash is king, maar zo laag mogelijke voorraden ook – interview met Luigi Iannelli, global divisional controller van Hexion’, MCA, mei, pp. 8 - 14
Steens, H.B.A., 2009, ‘Kostenreductie als doel en traditionele budgettering: juist nu niet’, MCA, pp. 32 – 33
Steens, H.B.A., 2009, ‘Crisis vraagt om creatieve bijdragen commissarissen’, Governance Update, juni,  p. 5
Steens, H.B.A., 2009, ‘Onafhankelijk en betrokken?’, MCA, december, p. 1

Publicatiegerichte taken

Lid kernredactie Management Control & Accounting, Kluwer (prof. dr. J. Bouwens, prof. dr. ir. M.H. Corbey, prof. dr. ir. J.M. Bots, prof. dr. F.G.H. Hartmann RC, drs. H.A.L.M. van Horn RA, C.A.J.A. Oudemans RC, prof. dr. R.F. Speklé, prof.dr. H.B.A. Steens RC, prof. dr. F.H.J. Vaassen RA (vz))
Lid redactie Handboek Management Accounting, Kluwer (prof. dr. F.A. Roozen, drs. E. de With, prof.dr. H.B.A. Steens RC)
 

Publicaties 2010:

Boeken, Boekdelen en artikelen

Eeftink, E., Camfferman, C., 2010, ‘Geassocieerde deelnemingen in de jaarrekening: informatie in de toelichting’, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 84e jaargang nummer 1/2, januari/februari, pp. 39-52.
Eeftink, E., 2010, ‘Rekeneis pensioen doet pijn’, commentaar in Het Financieele Dagblad, 6 mei.
Eeftink, E., Winter 2010, rubriek “Current Developments” (Overview of amendments to IFRS standards and interpretations to be applied for the first time in the annual financial statements for the year ended 31 December 2009), Audit Committee Quarterly.
Eeftink, E., Summer 2010, rubriek “Current Developments” (o.a. IASB and FASB convergence update, Revenue recognition – joint IASB and FASB exposure draft released), augustus, Audit Committee Quarterly.

Huizink, J.B., 2010, column ‘De rechter als puinruimer?’, MCA, februari, blz. 16-17
Huizink, J.B., 2010, column ‘World OnLine’, MCA, april, blz. 16-17

Leest, D.J. van der, 2010, ‘Managing the stakeholders’, CFO Magazine, mei.
Leest, D.J. van der, 2010, ‘Strategy realization in professional services firms’: in de Jong, G.R.A., Professional Services Firms, Strategic Management Centre, p. 140 – 165

Roozen, F.A., 2010, Planning en control in het juridisch domein, in: R. Van Otterlo (red.), Organisatie van professional services, Boom Juridische Uitgevers, p.345-363.
Roozen, F.A., 2010, Planning and control in professional services firms – supplementing case-study evidence with contingency theory, in: Jong, G.R.A. de (ed), Professional Services Firms, 2nd edition, SMC, p. 273-298.
Roozen, F.A., 2010, “Finance en de invloed op de slagvaardigheid van organisaties”, CFO Magazine,  maart-april, p.86-89.
Roozen, F.A., column, “Agility – topsport voor Finance”, Financieel Management, nr.1, 2010, p.24-25.
Roozen, F.A., 2010, column, “Sustainability – what’s in it for finance”, CFO Magazine, januari-februari, p.45.
Roozen, F.A., 2010, column, “Scenariodenken op eigenlijke wijze toegepast”, CFO Magazine, maart-april, p.29.
Roozen, F.A., 2010, column, “Business leadership – the value of ‘best’ and ‘better’ practices”  CFO Magazine, mei-juni, p.51.
Roozen, F.A., 2010, column, “Reinventing Finance – terug naar de essentie”  CFO Magazine, juli-augustus, p.35.
Roozen, F.A., Steens, H.B.A., 2010, ‘Evaluatie toepassing Activity-based Costing door Koninklijke TNT Post B.V. voor de kostentoerekening aan de universele postdienst – een bedrijfseconomisch perspectief op de kostenbepaling in de postale economie’, VU Research Paper, 1 april.

Steens, H.B.A., 2010, ‘Prestatiemanagement bij Philips’, MCA, april, p. 8 – 15
Steens, H.B.A., 2010, ‘7 geboden (voor businessgerichte controllers)’, Ernst & Young Magazine, Nummer 01.

With, E. de en J. Egberts, ‘Operationele Budgettering, Value-Based Management en Balanced Scorecard bij Nederlands Beursgenoteerde Ondernemingen’, Handboek Management Accounting, najaar 2010

Publicatiegerichte taken

Lid kernredactie Management Control & Accounting, Kluwer (prof. dr. J. Bouwens, prof. dr. ir. M.H. Corbey, prof. dr. ir. J.M. Bots, prof. dr. F.G.H. Hartmann RC, drs. H.A.L.M. van Horn RA, C.A.J.A. Oudemans RC, prof. dr. R.F. Speklé, prof.dr. H.B.A. Steens RC, prof. dr. F.H.J. Vaassen RA (vz))
Lid redactie Handboek Management Accounting, Kluwer (prof. dr. F.A. Roozen, drs. E. de With, prof.dr. H.B.A. Steens RC)

In voorbereiding: publicatie 2010-2011

Leest, DJB van der,  Roozen, F.A., “Strategy Realisation – pitfalls and succes factors”, ±250p.
Roozen, F.A., Steens, H.B.A., “Investment Appraisal & Business Valuation – text & cases ”, ±350p.
Steens, H.B.A., Bouwens, J., 2010, “The economics of full cost transfer pricing” (working paper to be submitted for JAE), October, ±46p.
Steens, H.B.A., 2010, Onderhanden paper: ‘Transfer pricing – een bedrijfseconomische benadering’, HMA, september, ±40p.