Curatorium

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium. De inhoud en kwaliteit van de opleiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van programmaleiding en curatorium. Het curatorium bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. Het curatorium heeft daartoe een stem in alle belangrijke zaken zoals de inhoud van de opleiding, de benoeming van docenten en de selectie van de toe te laten cursisten. Het curatorium houdt tevens toezicht op de examencommissie. De finale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de VU.

Het curatorium bestaat thans uit:

Drs. J. van Leeuwen RC, voorzitter
CFO Consumer Lifestyle, Philips International B.V.

Drs. G.M.P.A. van Boekel MBA RC
CFO, Unilever Food Solutions

Drs. J.P.P. Bos RA
CFO, PostNL

Drs. M.J. ten Brink
Group Controller, Royal Dutch Shell p.l.c.

Mw. Ir. N.G. Dalstra RC
CFO, Royal HaskoningDHV

Drs. B.A.C. van den Huijsen RC
Executive director Global Strategic Planning & Business Control, Heineken International BV

Drs. E.M. Robbe RA
Chief Quality Officer, Deloitte

E. Swelheim RC
CFO, KLM

H. de Vriese MBA
Corporate Director Control, Akzo Nobel

Drs. G. de Zoeten RC
CFO, Leaseplan