Organisatie

Fred Romijnsen, EVP Financial Institutions AEGON Americas
‘Inhoudelijke focus en gepassioneerd docentencorps’

Programmaleiding
De dagelijkse leiding van de opleiding berust bij Prof. dr. Frans Roozen.

De opleiding staat onder toezicht van een curatorium

Het docentencorps bestaat uit praktijkmensen die veel ervaring hebben met concernorganisaties en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen.