VRC

De Vereniging van Registercontrollers - kortweg VRC- verenigt de afgestudeerden van de Postgraduate Controllersopleidingen aan Nederlandse universiteiten. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. Daartoe wil zij kennisoverdracht stimuleren, zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de erkende Controllersopleidingen.

De VRC beheert de collectieve dienstmerken ‘Registercontroller' en ‘RC', waarmee de beoogde kwaliteitsnorm tot uitdrukking wordt gebracht. Naast de leden-RC, die het dienstmerk voeren, kent de VRC geassocieerde leden en aspirant-leden. Aanmelding geschiedt via de Commissie voor de Accreditering. De Raad van Tucht ziet toe op de naleving van de door de Vereniging gehanteerde gedragscode.

Postadres
Secretariaat VRC
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam