Scripties

Hans van Slooten, CFO Randstad Nederland
‘(Mede)studenten creëren belangrijke meerwaarde’

Scriptie: direct toegevoegde waarde voor de praktijk

De controllersopleiding wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek of scriptie. Daarin wordt een praktijkprobleem op academisch verantwoorde wijze uitgewerkt en opgelost. De scriptie start dus met de identificatie van een in de eigen bedrijfspraktijk bestaand probleem. Wij stellen aan de scriptie dan ook niet alleen de eis dat het onderzoek volgens de academische mores moet worden uitgevoerd maar ook dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Met andere woorden: de scriptie moet voor de desbetreffende organisatie direct van waarde zijn.

In de afgelopen jaren zijn de eisen die aan scripties worden gesteld alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd zien wij dat de waarde van diezelfde scriptie voor de praktijk daarmee gelijke tred heeft weten te houden en niet alleen dat maar ook veel zichtbaarder is geworden. Waaruit maar weer eens blijkt dat de praktijk gebaat is met gedegen onderzoek.


Hieronder volgen de ‘abstracts’ van een aantal onderzoeken die recent aan de opleiding zijn afgerond.

Scriptievoorbeelden: