De Alumnivereniging

De vereniging Alumni VU Compliance & Integriteit Management, die in 2010 was opgericht om het alumnibeleid te regelen en evenementen te organiseren is in 2015 opgeheven.
De opleiding verzorgt vanaf heden het alumnibeleid. Het ligt in de bedoeling om 1 a 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met als doel ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken, evenals het faciliteren van (onderlinge) contacten.
Verder worden de alumni uitgenodigd voor het jaarlijkse symposium van de opleiding.

Lid worden?

Om als lid te kunnen worden toegelaten, dient men in ieder geval de Opleiding met goed gevolg te hebben afgerond. Er is geen contributie verschuldigd.

Register EMoC

Afgestudeerden van de Opleiding Compliance & Integriteit Management worden opgenomen in het Register EMoC