Compliance Symposium

Sinds 2008 vindt jaarlijks in het voorjaar een Compliance Symposium plaats op de VU, al een aantal jaren mede georganiseerd door Deloitte en De Brauw Blackstone Westbroek. Het symposium is gratis toegankelijk voor Business en Compliance Managers.

Oratie Prof. dr. Sylvie C. Bleker - van Eyk, "Van Holbewoner tot Marsverkenner", zoals uitgesproken op 23 juni 2015 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Compliance & Integriteit Management aan deSchool of Business and Economics

Nederlandse versie oratie
English version oration

Symposium 2016: "Crisismanagement - alle zeilen bijzetten"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit nr. 1 september 2016

Hierbij een link naar alle presentaties.

Symposium 2015: "Bestuurdersverantwoordelijkheid - gestapelde verantwoordelijkheden"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit nr. 2 oktober 2015

Symposium 2014: "Externe handhaving - afdwingen van gewenst gedrag"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit, nr. 2, augustus 2014

Symposium 2013: "Intern Toezicht en Compliance programma's"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit, nr. 2, september 2013
        
Symposium 2012:  "Zaaien op rotsen. Naar een nieuwe verhouding tussen toezichthouders en onder toezicht gestelden"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit nr. 2/3, november 2012

Symposium 2011:  "Sustainable Compliance"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: VU magazine Compliance & Integriteit nr. 2 augustus 2011

Symposium 2010:  "Van Compliance regel tot integriteitpraktijk"
Voor een verslag van dit symposium, klik hier: Vu magazine Compliance & Integriteit nr. 2 juli 2010