Inschrijving

Inschrijving kan digitaal of eventueel per post (inschrijfformulier). 

Om u in te schrijven voor de opleiding stuurt u het inschrijfformulier op, te downloaden van de website van de opleiding, samen met:

  • 1 pasfoto
  • kopie paspoort of ID (geen rijbewijs)
  • (bij voorkeur) gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten
  • Curriculum Vitae

Het inschrijfformulier en alle documenten moeten vóór 1 augustus binnen zijn bij het secretariaat van de opleiding. Aanmelden na deze datum kan alleen na telefonisch overleg:

Vrije Universiteit, SBE
Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management
De Boelelaan 1105, kamer 6A-47
1081 HV Amsterdam
T (020) 598 25 09

Nadat we uw inschrijving hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging. Als de programmaleiding een intakegesprek nodig acht, leggen we hiervoor ook een datum vast.

Meer informatie
Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met:
Mw. Myriam Klopper
T (020) 598 25 09
Ecompliance.feweb@vu.nl 
I  www.vucomplianceopleiding.nl