Module 'Compliance & Integriteit in Financials of Non-Financials'

Executive Program voor compliance professionals die niet de gehele opleiding willen volgen

 

Met ingang van het najaar 2015 zullen we de module 'Compliance & Integriteit', zoals hieronder en in de brochure vermeld NIET meer in de huidige vorm organiseren. Het ligt in onze bedoeling om in de nabije toekomst een Executive Program aan te bieden aan Compliance Professionals, met aansprekende (gast)docenten. De invulling van dit Executive Program is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zal er op deze plek meer informatie worden verstrekt. Dit programma zal vallen onder het Executive Education Programma van de VU.

 

In het najaar van 2014 biedt de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management weer de mogelijkheid aan om enkele colleges (8 in totaal) te volgen als losse module. Deze colleges, samen de module 'Compliance & Integriteit', worden opengesteld voor gevorderde compliance professionals (bijvoorbeeld onze alumni) die niet de gehele opleiding kunnen/willen volgen. Als minimum toelatingseis geldt HBO+ niveau, aangevuld met voldoende relevante werkervaring; er worden geen opdracht- of tentamenverplichtingen gesteld.

U maakt een keuze tussen de 2 trajecten, Financials (A) en Non-Financials (B).
Het traject 'Financials' bevat colleges zoals  'Inleiding op de Wet op het financieel toezicht', 'Financial Compliance' en 'Financiële markten en Compliance risico's'.
Het traject 'Non-Financials' gaat dieper in op compliance- en integriteitaspecten die specifiek zijn voor niet-financiële instellingen, zoals 'Compliance in de zorg', 'International Compliance landscaping en risks en Compliance Risk Management' en 'Inbedding van Compliance en Integriteit binnen een non-financial'.
        
De modules vallen onder het Executive Education Programma van de VU. Aan het eind van het blok ontvangt de deelnemer een brief met daarin vermeld het aantal behaalde PE-punten: 5 punten per college.

De inschrijving voor 2014 staat open tot 24 augustus 2014

Het rooster hieronder is nog een concept-versie, maar de data zullen waarschijnlijk niet veranderen. Zodra het definitieve rooster bekend is, zal dat hier geplaatst worden.

Colleges met een "A" behoren bij het traject Financials, colleges met een  "B" bij Non-Financials.

Rooster blok III tbv modulestudenten