Kosten en inschrijving

Kosten
De kosten van de 8 colleges bedragen € 3.200. Deze kosten moeten voorafgaand aan het eerste college worden voldaan. Readers zijn inbegrepen, eventuele boeken zijn niet inbegrepen in het collegegeld.

Inschrijven
Inschrijving voor de 8 colleges geschiedt door inzending van het inschrijfformulier. Sluitingsdatum van de inschrijving is 24 augustus 2014. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Annulering

  • U kunt uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) annuleren. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus, daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Bij verhindering kunt u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega, mits schriftelijk (of per e-mail) gemeld voor aanvang van de cursus.