Programma

Programmaleiding
Prof. dr. Yvonne Burger (VU), prof. dr. Erik de Haan (Ashridge Business School) en dr. ir. Caroline van den Berg MSc. leiden het postgraduate programma Executive Coaching. Zij zijn allen zeer ervaren executive coaches en als docenten reeds tien jaar betrokken bij opleidingen voor coaches. Yvonne en Erik zijn auteurs van het boek ‘Coaching met collega’s’, dat vertaald is in het Engels en inmiddels toe is aan de vierde druk, en van een groot aantal artikelen over coaching. Erik de Haan is auteur van het boek 'Relationele coaching'. 

Burger, Yvonne
Yvonne Burger
Haan, Erik de
Erik de Haan
Caroline van den Berg
Caroline van den Berg


Kenmerkend voor het programma is dat u nieuwe inspiratie krijgt op basis van oude opvattingen. Dat u ingewijd wordt in het in het kwantitatieve onderzoek in dit vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat veel tijd wordt ingeruimd voor uw eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie.

U maakt kennis met zeer ervaren docenten die werkzaam zijn als executive coach, en die veelal ook zijn opgeleid tot psychotherapeut.

Doel van het programma 
Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

 • in hun theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching
 • in een kritische evaluatie van bestaande coachingsmodellen en theorieën
 • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en andere vaardigheden
 • in hun kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt
 • in de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach
 • in hun zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching

Doelgroep 
Het programma is bedoeld voor meer ervaren coaches en consultants die een substantieel van hun tijd willen besteden aan coaching van individuen binnen organisaties. De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Het startniveau van deelnemers is academisch of equivalent aan academisch, met minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau. Minimale vereistes zijn bovendien dat de deelnemers:

 • een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder tenminste 2 jaar full-time advieservaring.
 • ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coachingsgesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie.
 • gedurende het programma tenminste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coachinggesprekken – niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies / coaching) relatie.

Vervolg opleiding: Master in Executive Coaching
Op dit moment zijn er drie routes naar de Master in Executive Coaching. De eerste route is voor mensen die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de VU Master in Executive Coaching. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive Coaching als de PGO Executive Teamcoaching. Daarna schrijven deelnemers een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel, dat relevant is voor de eigen praktijk. De kosten van begeleiding door één van de kerndocenten zijn 2.400 euro.

De tweede route is voor mensen die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel van onze cliënten werken. Deze deelnemers kunnen na afronding van de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching doorstromen naar de parttime opleiding Bedrijfskunde van de VU. Dit programma leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Executive Coaching. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over coaching. Deze route zijn we nu aan het finetunen en over 2 maanden zijn alle details duidelijk.

De derde optie is de route naar Ashridge: in deze variant gaan deelnemers na afronding van de PGO Executive Coaching (die vrijstelling geeft voor module 1 bij Ashridge) door met de Personal Reflective Journal (Module 2), Coach Accreditation (Module 3), Inquiry into the Coaching Profession (Module 4) en Inquiry into own Coaching Practice (Module 5). Deze optie is interessant voor deelnemers die een internationale accreditatie en MSc nastreven in executive coaching.

Start van het programma en data 
Het programma start in oktober 2016. Er zal in tweedaagse workshops worden gewerkt met een tussenliggend avondprogramma. De data van de workshops zijn:

 • 3 en 4 oktober 2016
 • 12 en 13 december 2016
 • 6 en 7 februari 2017
 • 10 en 11 april 2017
 • 19 en 20 juni 2017

De doorlooptijd van module 1 wordt daarmee 9 maanden omdat dit in onze ervaring het beste werkt qua ‘peer coaching’ en het uitproberen in eigen coachingopdrachten en -gesprekken.

Download de brochure van het programma

Download het inschrijfformulier

Data 2017-2018

 • 2 en 3 oktober 2017
 • 11 en 12 december 2017
 • 5 en 6 februari 2018
 • 16 en 17 april 2018
 • 18 en 19 juni 2018


Inschrijving
Formele inschrijving voor het programma geschiedt op basis van het aanmeldingsformulier. Zodra we dit ontvangen hebben wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het intakegesprek wordt ingeschreven in volgorde van formele inschrijving. Aangezien er vaak een wachtlijst is voor het programma is het raadzaam om dit zo spoedig mogelijk te doen.