Inschrijving en kosten

Kosten
De kosten per cursus staan bij iedere cursus afzonderlijk vermeld (op de informatiepagina van de betreffende cursus, te vinden onder programma).
 
Inschrijvingsvoorwaarden

  • Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor de cursusdatum. (Tijdig inschrijven voorkomt echter dat u een cursus moet missen omdat deze is volgeboekt.)
  • De prijzen worden per cursus vermeld. De nota dient binnen twee weken na dagtekening te zijn voldaan.
  • Aanmelden is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website:

    PE cursussen
  • De organisatie behoudt zich het recht voor een cursus af te gelasten bij minder dan 10 deelnemers. Deelnemers ontvangen in dat geval hun inschrijvingsgeld retour.

Annulering

  • U kunt uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) annuleren. Annulering van de inschrijvng is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus.
  • Bij verhindering kunt u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega, mits schriftelijk (of per e-mail) gemeld voor aanvang van de cursus. U blijft in dat geval de oorspronkelijke cursus prijs verschuldigd.