Organisatie

De organisatie van het programma is in handen van de Postgraduate School for executive and professional education.
 
Verantwoording inhoud
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het programma is in handen van:

  • prof.dr. Frans Roozen, programmaleider Postgraduate Finance & Control Programme
  • drs. Elbert de With. programmaleider Postgraduate opleiding Certified Management Accounting   (CMA) 

Suggesties
Heeft u suggesties betreffende het cursusaanbod, dan kunt u die mailen naar
vuexecutiveeducation.feweb@vu.nl