Profiel

Aan de Amsterdamse zuidas heeft de VU-Postgraduate School zich in korte tijd ontwikkeld tot een academisch centrum voor wetenschappelijk georiënteerde beroepsopleidingen en executive onderwijs.

Didactische filosofie

Typerend voor het onderwijs aan de Postgraduate School is de interactie tussen theorie en praktijk, tussen cursist en docent en tussen cursisten onderling. Interactie is zowel op de uitwisseling van kennis als op de uitwisseling van ervaring gericht. Interactie staat borg voor de praktische toepasbaarheid van de leerstof.
Interactie wordt niet alleen bewerkstelligd door een optimale integratie van theorie en praktijk in de leerstof, maar ook door voor het leerproces gebruik te maken van hoogleraren en docenten die naast hun aanstelling aan de universiteit tevens werkzaam zijn in de praktijk.

De verankering met de Vrije Universiteit Amsterdam waarborgt het hoge niveau van de opleidingen. De verbondenheid van de opleidingen met de praktijk is een garantie voor de actualiteit van de programma's.

Permanente Educatie en Actualisatie programma's

Kennis up-to-date houden met korte en actuele cursussen.

De VU biedt elk halfjaar een actueel programma voor permanente educatie. Door het bezoeken van masterclasses, workshops, cursussen, symposia en congressen kunnen PE-punten worden behaald. Zo kunnen financiële professionals op een afwisselende en prettige manier de ontwikkelingen in hun vakgebied bijhouden.