Congressen, symposia, annual meetings

Congressen en Symposia VU
Regelmatig worden op de VU congressen en symposia georganiseerd. Relevante bijeenkomsten worden op deze website gepubliceerd.

Symposium Controllersopleiding 11 september 2015 
Het volgende openings-symposium vindt plaats op vrijdagmiddag 18 September 2015. Locatie: Auditorium in het VU Hoofdgebouw.

Het symposium zal worden opgeluisterd door een aantal sprekers die zullen ingaan op het thema "Controller in de praktijk en de meerwaarde daarvan voor de Controllersopleiding". Meer informatie t.z.t. via de website.

Annual Update VU RC Alumni Vereniging  2015
In het voorjaar 2015 zal weer een Annual Update plaatsvinden. Informatie wordt gepubliceerd op de website van de VU RC Alumnivereniging.

Annual Meeting IMA Chapter Amsterdam  
In mei 2015 zal de volgende Annual Meeting IMA Chapter Amsterdam plaats vinden. Meer informatie t.z.t. via de website.

Congressen IMA
Ook het Institute of Management Accountants (IMA) organiseert jaarlijkse congressen.

Limperg Symposium
Stuurgroep Statistical Auditing en Limperg Instituut organiseren regelmatig een symposium met onderwerpen uit statistical audit. Als doelgroepen hebben de organisatoren voor ogen gehad: externe, interne en overheidsaccountants. Deze oriëntatie is echter niet als beperkend bedoeld: iedere belangstellende is welkom. Voor registeraccountants zijn er 3 PE-punten aan verbonden. Zie de website voor meer informatie.