Postgraduate School

De School biedt diverse parttime opleidingen voor professionals met werkervaring.

Postgraduate en executive onderwijs

Het SBE Center for Executive Education is onderdeel van de School en biedt een breed scala aan professional en executive onderwijs in Accounting, Finance en Management. Hieronder vindt u een greep uit het onderwijsaanbod van SBE Executive Education.

Parttime masteropleidingen

Naast het postgraduate en executive onderwijs biedt de faculteit enkele masteropleidingen in deeltijd. Ook deze deeltijd masters zijn geschikt voor professionals met een aantal jaren werkervaring. 

Geografische Informatie Systemen

Het Spatial Information laboratory (SPINlab) biedt een parttime distance-learning opleiding in Geografische Informatie Systemen (GIS) aan voor professionals. Naast uw werk studeert u ongeveer 10 uur per week via Internet. Wanneer u de opleiding slechts 1 of 2 jaar volgt, ontvangt u een postgraduate certificate (1 jaar) of diploma (2 jaar). Na het slagen voor de complete 3-jarige parttime opleiding heeft u recht op de MSc. titel.

More info about Geographical Information Science (GIS)

Opleidingen SBE Executive Education

Het SBE Center for Executive Education verzorgt de volgende opleidingen:

foto AccountancyAccountancy
Samenleving en opdrachtgevers vragen van de accountant analyse, beoordeling, advisering en controle van het hoogste niveau. Met deze opleiding werk je toe naar de eindtermen van het theoretische deel van de opleiding die je nodig hebt voor inschrijving in het accountantsregister.
LogoBusiness Analytics - Data Science
De opleiding Business Analytics - Data Science is gebaseerd op vakken binnen de bestaande VU-programma’s Bedrijfskunde en Business Analytics en biedt een brede, algemene basis voor iedereen die zich verder op het gebied van business analytics en data science wil ontwikkelen.
foto CMACertified Management Accountant (CMA)
De CMA-opleiding is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant. Deze opleiding is vooral bestemd voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (master en bachelor degree) die een financieel-economische functie ambiëren binnen een onderneming.
foto CFAChartered Financial Analyst (CFA)
CFA, ofwel Chartered Financial Analyst, is een internationaal erkende beroepstitel voor personen die werkzaam zijn in de financiële en beleggingssector.
foto ControllersopleidingControllersopleiding
De controllersopleiding van de VU is de oudste controllersopleiding in Nederland en nog steeds toonaangevend voor de ontwikkeling van het beroepsveld. De opleiding leidt talent op voor senior posities in finance en control.
foto Zijlstra CentrumController in de publieke en non-profitsector:
Postgraduate opleiding van het Zijlstra Center
Het Zijlstra Center is de voortzetting van de postgraduate opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector. Er bestaan twee varianten: de beroepsgerichte opleiding tot Certified Public Controller (CPC) en de wetenschappelijke Master of Science in Accounting en Control (MSc).
foto Corporate ComplianceCompliance and Integriteit Management
Op de Vrije Universiteit wordt Compliance and Integrity Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing.
Executive Coaching 75x75Executive Coaching
De postgraduate opleiding Executive Coaching is een internationaal programma voor executive coaches die zich willen ontwikkelen in de volle breedte van het vak. Deze opleiding wordt aangeboden door de VU in samenwerking met Ashridge Business School nabij Londen.
Foto executive educationExecutive Education
De postgraduate school verzorgt diverse kwalitatief hoogwaardige postgraduate opleidingen. Na afronding van deze opleidingen is het noodzakelijk om op vakgebied deskundig te blijven. Wij organiseren cursussen voor accountants, controllers, management accountants, treasurers, beleggingsanalisten, it-auditors en consultants.
Executive Teamcoaching 75x75Executive Teamcoaching
De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching (PGO-TC) is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken en bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren en hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden.
foto FBAVBA Opleiding Investment Management
De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen uit de financiële en beleggingspraktijk, zoals fundamentele waardering van ondernemingen, asset-allocatie, beheer van vastrentende en aandelenportefeuilles, alternatieve beleggingen, macro-economie en financiële markten en compliance en regelgeving.
foto IT AuditIT-Audit, Compliance and Advisory
De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling.
foto Management ConsultantManagement Consulting
De VU verzorgt al sinds 1991 toonaangevende management consulting opleidingen. Meer dan 700 adviseurs van kleine en grote bureaus en tientallen interne adviseurs volgden programma’s van 1 tot 60 dagen. Zij vormen een hecht netwerk van professionals en een kwaliteitsstandaard in het vak.
Organizational_Behavior_ManagementOrganizational Behavior Management (OBM):
Postgraduate cursus van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA)
ADRIBA is een platform voor de wetenschappelijke verdieping, verbreding en verspreiding van de gedragsanalyse en Organizational Behavior Management (OBM), de wetenschap van gedragsverandering in organisaties. Het is mogelijk een cursus te volgen tot gecertificeerd OBM professional op basisniveau.
RM 75x75Risk Management for Financial Institutions
Deze opleiding speelt in op de huidige marktsituatie. Er is daarom niet alleen aandacht voor de economische en mathematische modelleringskant, maar ook inzichten in menselijk gedrag en vele andere disciplines. Geschikt voor (risk) managers, ervaren professionals die door willen groeien naar een senior managementrol, maar ook accountants, auditors en consultants.
SERVUS
Servant Leadership Research Programme
In response to the growing number of leadership failures in almost all industries, business and society seek leaders who set aside self-interest for the betterment of their followers and organizations. This programme explores servant-leadership in a historical and cross-cultural perspective, and develops leaders' professional and personal leadership capacities.
postgraduate opleidingen
Strategisch Leren in Organisaties
Deze leergang Strategisch Leren in Organisaties ontwikkelt je tot relevante business partner in SLO. Je gaat structureel bijdragen aan groei, verandering en performance van mensen en van de organisatie. Je gaat ervoor zorgen dat strategisch leren in jouw organisatie vanzelfsprekend wordt.
foto Treasury ManagementTreasury Management and Corporate Finance 
Het doel van de opleiding is kennis en vaardigheden bijbrengen waarmee u als treasurer kunt functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. De opleiding richt zich op kennis en inzicht in de praktijk van het treasury vak en daarnaast de toepassing van relevante academische kennis in de praktijk van het vak.
foto VerandermanagementVerandermanagement
Veel managers krijgen de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van grote en complexe veranderprojecten. Zij worden tijdens dergelijke projecten regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en obstakels. Hierdoor is er bij managers behoefte aan de meest recente inzichten op het gebied van effectief en succesvol veranderen.