Inschrijvingen en kosten

Inschrijving
U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier in de brochure. De brochure met aanmeldingsformulier (hard copy) kunt u hier aanvragen. U kunt ook alleen het digitale aanmeldingsformulier downloaden.

Het aanmeldingsformulier dient tezamen met cv en kopieën van relevante diploma en cijferlijst, een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs!), alsmede 1 recente pasfoto te worden gestuurd naar het secretariaat van de opleiding. Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De inschrijvingstermijn voor het eerste collegejaar sluit 4 januari 2017 (start colleges 13 januari 2017). De inschrijving voor het tweede en derde collegejaar van de opleiding sluit 15 juli (start colleges in september).

College-, tentamen- en examengelden
Jaarlijks dient college-, tentamen- en examengeld te worden voldaan. Voor het collegejaar 2016-2017 gelden de volgende bedragen:

  • college- en tentamengeld voor het eerste collegejaar (januari - augustus): € 4.950,-
  • college- en tentamengeld voor het tweede collegejaar (september - augustus): € 7.950,-
  • college-, tentamen- en examengeld voor het derde collegejaar (september - augustus): € 7.950,-

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van syllabi, literatuur en eventuele deficiënties.

  • Pre-Master van de Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (start oktober): € 2.850,-
          

De kosten voor een herkansing van de workshop Realisatie of eventueel verlengingsjaar in het kader van het maken van de scriptie bedragen € 3.500,-

De hiervoor genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Het college-, tentamen- en examengeld dient binnen twee maanden na plaatsing van de student op de opleiding te worden voldaan. Ter betaling van het college-, tentamen- en examengeld wordt een factuur gezonden naar het adres van de student of zijn/haar werkgever, conform de opgave bij het factuuradres op het aanmeldingsformulier. De op de website vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.