Curatorium

Het curatorium oefent toezicht uit op het kwaliteitsniveau van de opleiding. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de accountantskantoren en de Vrije Universiteit. Hieronder worden de leden van het curatorium voorgesteld.

Drs. S.M. Keijl RA CISA 
Suzanne is partner van PwC en business unit leader van de BU Systems & Process Assurance. Suzanne is verantwoordelijk voor opdrachten in de Financiële Sector op het gebied van interne beheersing, risicomanagement en (non financial) Assurance.

Drs. L.M. Hendriks RE

Lennard is partner bij Ernst & Young Advisory Services en adviseur op het gebied van IT en risicomanagement. Lennard geeft leiding aan de ERP-pakkettengroep en vervult daarnaast een managementrol voor de service line IT Risk en Assurance van Ernst & Young (portefeuille People/HR). Hij heeft in 2001 de IT-auditopleiding afgerond aan de TIAS Business School en is als docent verbonden aan de post doctorale IT-auditopleiding van de Erasmus Universiteit.

J.J. Buith RE CISA CISSP 
Jacques is voorzitter van Deloitte Enterprise Risk Services (ERS).

Prof.dr.mr. F. van der Wel RA        
Frans van der Wel (1955) studeerde Bedrijfseconomie, Recht en Accountancy aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde aan de VU in 1990 op het onderwerp Verslaggeving van Nederlandse banken. Hij is sinds 1992 hoogleraar Externe verslaggeving aan de Accountantsopleiding van de Vrije Universiteit. Hij was lid van de raad van bestuur van KPMG van 2006 tot 2010. Hij vervulde een groot aantal functies in de beroepsorganisatie NBA (voorheen Koninklijke NIVRA). Hij was onder andere voorzitter van de Commissie jaarverslaggeving van 1994 tot 1997, en vice-voorzitter en vervolgens voorzitter van het Koninklijk NIVRA van 2002 tot 2005. Thans is hij voorzitter van de Signaleringsraad. Daarnaast is hij raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, redactielid van het Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie en het Handboek Accountancy. Frans van der Wel vervult daarnaast een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies.