Organisatie

Opleidingsbestuur

De IT-Audit Opleiding vormt een zelfstandige organisatorische eenheid binnen de School of Business and Economics. De organisatie van deze opleiding is in handen van een bestuur dat ook de verantwoordelijkheid draagt voor de opzet en inhoud van het programma. Dit opleidingsbestuur bestaat uit:

  • De heer prof. dr. ir. R. Paans RE
  • De heer dr. ing. A. Shahim MSc RE CGEIT
  • Vaktechnisch coördinator, de heer drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA
Prof. dr. ir. R. Paans RE Ronald Paans is na zijn studie informatica aan de Technische Universiteit Delft in 1979 in dienst getreden van deze universiteit en gepromoveerd op ‘security en performance vraagstukken’. In 1984 trad hij in dienst van IBM, waar hij diverse functies bekleedde en als Corporate Programs Manager van IBM Europa betrokken was bij de kwaliteitsbewaking en beveiliging van de interne automatisering. In deze functie vertegenwoordigde hij tevens IBM's Europese automatiseringsorganisaties bij wereldwijde standaardisatieactiviteiten voor computer-, netwerk- en informatiebeveiliging. In 1994 is hij partner geworden bij KPMG. Sinds 2005 is hij directeur/eigenaar van Noordbeek IT Audit. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij de ontwikkeling van de nieuwe OV-chip, Voorzitter van het Wetenschapsforum voor de OV-chip en lid van de Raad voor Beroepsethiek van de NOREA. Hij is een frequent spreker op conferenties en auteur van vele boeken en artikelen;Prof. dr. ir. R. Paans RE
Prof. dr. ing. A. Shahim MSc RECGEIT CRMA Abbas Shahim studeerde technische informatica en specialiseerde zich in object georiënteerde software engineering, Hij trad in dienst bij Heineken als systeemprogrammeur en later bij BSO als software engineer waar hij zich onder meer bezighield met de optimalisatie van de technische en logistieke processen. In 1996 kwam hij in dienst bij KPMG waar hij in 2003 promoveerde op het gebied van integriteit van datawarehousing operaties aan de Vrije Universiteit. Hij is als director of studies en associate professor verbonden aan de PGO IT-audit en is zeer actief in de academische wereld. Sinds 2008 werkt hij als partner bij Atos Consulting waar hij verantwoordelijk is voor de dienstverlening op het gebied van Information Security and Risk Management      Abbas Shahim
Drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA Kai Hang Ho is na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1990 in dienst getreden bij Volmac (tegenwoordig Cap Gemini), waar hij diverse functies bekleedde. Tijdens dit dienstverband heeft hij de postgraduate Accountancy Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. In 1995 is hij in dienst van KPMG IT Advisory getreden en in 1997 heeft hij de postgraduate IT-Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Vanaf 1999 is hij als Vaktechnisch Coördinator betrokken bij de postgraduate IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit. Van 2002 tot 2008 was hij lid van de Commissie Permanente Educatie en van 2007 tot 2011 was hij lid van de Commissie Toetsing Kwaliteit i.o. van NOREA. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Deloitte Risk ServicesDrs. K.H.G.J.M. Ho RE RA