Kwaliteitsaspecten

Kwaliteitsaspecten zijn de invalshoeken of eigenschappen ten aanzien van een object waarover een oordeel kenbaar wordt gemaakt. Het gaat hierbij om effectiviteit, efficiëntie, exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid, continuïteit en beheersbaarheid.