Titel en deskundigheidsaanduiding

De Postgraduate IT Audit Opleiding van de Vrije Universiteit is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA). Dit houdt in dat afgestudeerden gerechtigd zijn de titel Executive Master of IT Auditing te voeren. Bovendien voldoen zij aan de opleidingsvereisten voor toetreding tot het register van NOREA. Degenen die tevens voldoen aan de andere (ervarings)vereisten van NOREA hebben het recht om toe te treden tot het register en daarmee het voeren van de deskundigheidsaanduiding Register EDP-auditor (RE).

Mede om invulling te geven aan het verzorgen van permanente educatie voor afgestudeerden, organiseert de opleiding in samenwerking met de studenten-/afgestudeerdenvereniging VUrORE periodiek lezingen en symposia. Daarnaast wordt eens in de zoveel tijd een terugkomdag voor afgestudeerden georganiseerd.