Programma

Het programma van de volledige Postgraduate IT Audit Opleiding bedraagt 2,5 jaar (2 jaar voor horizontale instromers, zie toelating). Gedurende de opleiding wordt één dag per week college gegeven. De colleges van het eerste jaar, dat aanvangt in januari, vinden plaats op vrijdag. De colleges van het tweede en derde jaar vinden plaats op vrijdag.

Schema modules
schema_modules_nieuw2

Studiebelasting
Ter indicatie is hieronder een overzicht gegeven van het aantal collegedagen per collegejaar, exclusief tentamen- en examendagen. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van de student zelf (achtergrond, kennis en ervaring van de student en zijn/haar affiniteit met het desbetreffende onderwerp).

CollegejaarPeriodeAantal collegedagen
1januari - juni20
2september - juni36
3september - juni29


Eerste collegejaar
Voor een IT-auditor is het essentieel dat het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) wordt beheerst. Daarnaast is kennis van auditing en de beroepsuitoefening in het algemeen noodzakelijk.

Tweede collegejaar
Het tweede collegejaar begint met het vak IT-auditing. Vervolgens wordt de noodzakelijke kennis van automatiseringstechnieken en het beheer ervan bijgebracht. De nadruk ligt op materiekennis en interne controle-, beheersings- en beveiligingsaspecten.

Derde collegejaar
In het derde collegejaar van de opleiding wordt de brede doelstelling van het tweede college-jaar voortgezet met colleges over het realiseren en implementeren van informatiesystemen. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in verschillende situaties tot een auditaanpak kan worden gekomen, onder andere door de teamsgewijze uitwerking van een casus.